szkolenie negocjacje handlowe

Dlaczego to szkolenie?

Wprowadzenie nowego produktu to jedna z form rozwoju firmy. Ze statystyk wynika, że znaczna większość wprowadzonych nowych produktów na rynek umiera, gdyż z reguły został popełniony jakiś błąd przy jego przygotowaniu, promocji, dystrybucji czy ustalaniu poziomu ceny. Znajomość i efektywna realizacja poszczególnych etapów wprowadzenia nowego produktu na rynek z pewnością przyczyni się do większych sukcesów rynkowych i tym samym oczekiwanych wzrostów zysków firmy.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia wprowadzenie nowego produktu na rynek

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia wprowadzenie nowego produktu na rynek

 

NOWY PRODUKT — DEFINICJE I RODZAJE

moduł 1 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek

PROCES OPRACOWYWANIA NOWEGO PRODUKTU

moduł 2 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Poszukiwanie:
  • Źródła pomysłów;
  • Metody generowania pomysłów;
  • Architektura produktu/pozycjonowanie produktu;
  • Segmentacja klientów;
 • Selekcja:
  • Błędy selekcji;
  • Metoda 9 x tak;
 • Analiza ekonomiczna:
  • Cele polityki cenowej;
  • Metody ustalania ceny;
  • Analiza rentowności;
 • Realizacja:
  • Badania marketingowe: typy i charakterystyka;
  • Zagadnienia/pytania do badań marketingowych;
 • Komercjalizacja:
  • Lej marketingowo-sprzedażowy;
  • Korzyści dla klienta i kanału dystrybucji wg. Czk;
  • Kampania marketingowo-sprzedażowa;
 • Ewaluacja:
  • Analiza wskaźnikowa;
  • Diagram ishikawy —  diagram błędów;

ZNAKI TOWAROWE I WZORY PRZEMYSŁOWE — OCHRONA PRAWNA PRZED PLAGIATEM

moduł 2 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek

CECHY UDANEGO PRODUKTU — HITU RYNKOWEGO

moduł 3 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ RYNKOWYCH NIEKTÓRYCH NOWYCH PRODUKTÓW

moduł 4 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Wprowadzenie nowego produktu na rynek poprowadzi jeden z poniższych trenerów