Dlaczego to szkolenie?

Budżet marketingowy to budżet obejmujący wszystkie inwestycje marketingowe niezbędne do rozwoju firmy. W zależności od stopnia rozwoju firmy/ jej rozpoznawalności, celów jakie sobie stawia wielkość i struktura budżetu marketingowego będzie różna. Jak konstruować efektywny budżet marketingowy dowie się uczestnik szkolenia.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Specjaliści ds. komunikacji (PR);
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia szkolenie z budżetu marketingowego

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia szkolenie z budżetu marketingowego

 

USTALENIE BUDŻETU MARKETINGOWEGO – ZALETY I WADY RÓŻNYCH METOD

moduł 1 – szkolenie z budżetu marketingowego
 • % od przychodu;
 • Tyle ile mamy;
 • Tyle ile potrzeba;

TWORZENIE I OPTYMALIZACJA BUDŻETU MARKETINGOWEGO

moduł 2 – szkolenie z budżetu marketingowego
 • Cele marketingowe strategiczne i taktyczne, marketingowe i sprzedażowe;
 • Strategie marketingowe : burst vs continuity, sezon dobry vs sezon zły;
 • Czynniki optymalizacji budżetu : zasięg dotarcia, częstotliwość, całkowity koszt, koszt dotarcia do 1 osoby, podział na ATL i BTL;
 • Praca własna vs outsourcing;

REWIZJE BUDŻETOWE

moduł 3 – szkolenie z budżetu marketingowego
 • Działania typu „must have” i „nice to have”;

ROI MARKETINGOWE – ZWROT Z INWESTYCJI MARKETINGOWYCH

moduł 4 – szkolenie z budżetu marketingowego

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie z budżetu marketingowego
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z budżetu marketingowego poprowadzi jeden z poniższych trenerów