Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie ma zapoznać uczestników ze wzorami dokumentów kadrowych wraz z ich omówieniem krok po kroku oraz instrukcjami jak je wypełnić. Szkolenie da konkretne wskazówki, jak uniknąć błędów oraz jak prawidłowo wypełniać dokumenty kadrowe. Prawidłowe prowadzenie akt osobowych pozwoli uniknąć błędów które następnie wychwyci kontrola PIP. Na szkoleniu uczestnicy uzyskają odpowiedź min na takie pytania jak: Co robić, gdy pracownik nie przedstawi od razu wszystkich dokumentów? Jakie informacje muszą znaleźć się w ewidencji czasu pracy dla zatrudnionego w systemie podstawowego czasu pracy? Czy specjalista ds. personalnych ponosi osobistą odpowiedzialność za nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie akt osobowych albo błędy w aktach osobowych pracowników?

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników wydziałów kadr i płac, właścicieli firm prowadzących samodzielnie politykę kadrową.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia

 

AKTA OSOBOWE

moduł 1 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia
 • Zasady prowadzenia;
 • Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych;

DANE OSOBOWE

moduł 2 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia

DOKUMENTOWANIE PODJĘCIA PRACY PRZED ZATRUDNIENIEM

moduł 3 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia

DOKUMENTY DLA CELÓW UBEZPIECZENIA I PODATKU DOCHODOWEGO

moduł 4 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia

ZAWARCIE UMOWY

moduł 5 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia
 • Umowa o pracę – zagadnienia ogólne;
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika;
 • Rodzaje umów;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • Ewidencja ruchu pracowników;
 • Umowa o zakazie konkurencji;

ZMIANY W UMOWACH O PRACĘ

moduł 6 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia
 • Dokumenty związane z dopuszczeniem pracownika do pracy;
 • Telepraca;
 • Wynagrodzenia;

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

moduł 7 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia

RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI

moduł 8 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia
 • Odpowiedzialność porządkowa;
 • Odpowiedzialność materialna;

DOKUMENTACJA DOT. PRACOWNICY W CIĄŻY

moduł 9 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem

RODZAJE URLOPÓW

moduł 10 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia
 • Urlopy wypoczynkowe;
 • Urlopy bezpłatne;

CZAS PRACY

moduł 11 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia
 • Ewidencja czasu pracy;
 • Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnych godzin rozpoczynania pracy;
 • Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty;
 • Wniosek pracownika o wprowadzenie ruchomego czasu pracy;
 • Wniosek pracownika o czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • Aneks do umowy o pracę dotyczący wprowadzenia skróconego tygodnia pracy;

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

moduł 12 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia
 • Świadectwo pracy;

UMOWY CYWILNOPRAWNE

moduł 13 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 14 – szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z dokumentacji kadrowej – od zatrudnienia do zwolnienia poprowadzi jeden z poniższych trenerów