Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. źródeł i zasad finansowania projektów w Polsce 2014-2020 oraz na temat preferowanych dziedzin, branż i typów projektów wspieranych od 2014r. Informacje zdobyte podczas szkolenia pozwolą poszerzyć wiedzę, jak skutecznie aplikować o środki UE od 2014r.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z finansowania projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z finansowania projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce

 

NOWA PERSPEKTYWA BUDŻETOWA UNII EUROPEJSKIEJ 2014-2020

moduł 1 – szkolenie z finansowania projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce
 • Budżet unijny na lata 2014-2020;
 • Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020;

UMOWA PARTNERSTWA – 11 CELÓW TEMATYCZNYCH

moduł 2 – szkolenie z finansowania projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW W POLSCE

moduł 3 – szkolenie z finansowania projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce
 • Zasady podziału środków 2014-2020;
 • Nowe podejście terytorialne, koncentracja tematyczna a endogeniczność;
 • Interwencja zorientowana na rezultaty;
 • Nowe podejście do polityk horyzontalnych;

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASADY FINANSOWANIA I SKUTECZNEGO APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH

moduł 4 – szkolenie z finansowania projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce
 • PO Infrastruktura i Środowisko;
 • PO Inteligentny Rozwój;
 • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój;
 • PO Polska Cyfrowa;
 • PO Polska Wschodnia;
 • PO Pomoc Techniczna;
 • Regionalnych Programów Operacyjnych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie z finansowania projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z finansowania projektów unijnych w nowej perspektywie 2014-20 w Polsce poprowadzi jeden z poniższych trenerów