Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie w praktyczny sposób prezentuje zasady stosowania przepisów prawa polskiego i unijnego, które odnoszą się do dokumentacji realizowanych projektów współfinansowanych z zagranicznych środków.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników podmiotów wykonujących na co dzień czynności kancelaryjne tj. rejestrujących, akceptujących, podpisujących, zakładających sprawy procedujących spawy w postaci papierowej czy elektronicznej.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z instrukcji kancelaryjnej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z instrukcji kancelaryjnej

 

RODZAJE I DROGI DOKUMENTU WPŁYWAJĄCEGO DO PODMIOTU

moduł 1 – szkolenie z instrukcji kancelaryjnej

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ICH STOSOWANIA

moduł 2 – szkolenie z instrukcji kancelaryjnej
 • Systemy kancelaryjne obowiązujące w Polsce;
 • Standardowe elementy instrukcji kancelaryjnej;
 • Rzeczowy wykaz akt-istota i konstrukcja;
 • Czynności kancelaryjne wykonywane w systemie tradycyjnym;
 • Czynności kancelaryjne wykonywane w systemie EZD;

PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

moduł 3 – szkolenie z instrukcji kancelaryjnej

ZADANIA GŁÓWNEGO PUNKTU KANCELARYJNEGO-KANCELARII OGÓLNEJ W SYSTEMIE TRADYCYJNYM I W EZD

moduł 4 – szkolenie z instrukcji kancelaryjnej
 • Otwieranie przesyłek(wyjątki);
 • Rejestracja przesyłek (wyjątki);
 • Wprowadzanie metadanych;
 • Skanowanie przesyłek(wyjątki);
 • Walidacja;
 • Rozdział przesyłek;
 • Prowadzenie składów chronologicznych;
 • Prowadzenie składów informatycznych nośników danych;

ZADANIA PROWADZĄCYCH SPRAWY

moduł 5 – szkolenie z instrukcji kancelaryjnej
 • Rejestracja sprawy;
 • Znakowanie pism;
 • Sporządzanie projektów pism;
 • Dbanie o kompletność akt sprawy;
 • Archiwizacja dokumentacji;

ZADANIA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

moduł 6 – szkolenie z instrukcji kancelaryjnej
 • Dekretacja na komórkę organizacyjną(komórki);
 • Dekretacja na prowadzącego sprawę(prowadzących);
 • Dekretacja dotycząca wielu spraw;
 • Dekretacja zastępcza;
 • Akceptacja pisma jednostopniowa;
 • Akceptacja pisma wielostopniowa;
 • Podpisanie pisma podpisem elektronicznym, podpisem własnoręcznym;

KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA

moduł 7 – szkolenie z instrukcji kancelaryjnej
 • Komórka merytoryczna;
 • Komórka niemerytoryczna;

WARSZTATY

moduł 7 – szkolenie z instrukcji kancelaryjnej

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie z instrukcji kancelaryjnej
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z instrukcji kancelaryjnej poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Małgorzata Bieda

Katarzyna Skwierczyńska