Dlaczego to szkolenie?

Emocje i stres są zasobem, który możesz świadomie używać tak, by wspierał Cię w realizacji celów. Jeżeli czujesz, że przez większość czasu coś tłumisz w sobie, zżera Cię stres, nieśmiałość, lub wybuchasz złością, mamy dla Ciebie dobre wiadomości - możesz nauczyć się rozpoznawać swoje emocje i wyrażać je na bieżąco tak, by budowały relacje, nawet jeśli Twoje uczucia są trudne i silne.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 990 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osób, które chciałyby lepiej i pełniej wykorzystywać swoją inteligencję emocjonalną w środowisku pracy;
 • Osób, które napotykają trudności w kontrolowaniu swoich emocji w sytuacjach stresowych, konfliktowych;
 • Osób pracujących w zespołach, mających kontakt z klientem, koordynujących pracę innych ludzi;
 • Osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania emocjami.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z inteligencji emocjonalnej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z inteligencji emocjonalnej

ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W BIZNESIE

moduł 1 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Odczytywanie potrzeb swoich i innych oraz panowanie nad emocjami jako baza:
  • Efektywności w zarządzaniu;
  • Udanych relacje interpersonalnych i owocnej współpracy;
  • Radzenia sobie ze stresem;

METODY SŁUŻĄCE ROZWIJANIU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

moduł 2 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Przekonania: funkcje przekonań;
 • Budowanie spójności wewnętrznej;
 • Rozwijanie zaufania do swoich odczuć;
 • Praca z systemem wartości:
  • Świadomość własnych wartości;
  • Samomotywowanie na poziomie wartości;
  • Wewnętrzny konflikt wartości – rozwiązywanie;
  • Przebudowa systemu wartości;
 • Odkrywanie wartości rozmówcy;
 • Sposoby i rola komunikacji w codziennej współpracy w zespole;
 • Nauka empatii drogą do współpracy;

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY DZIAŁANIA I PRAWA TWÓRCZEGO WPŁYWU

moduł 3 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Prawo własnego wyboru;
 • Prawo publicznej deklaracji;
 • Prawo zmiany obrazu siebie;
 • Prawo wzajemności zachowań;
 • Prawo wzajemności emocjonalnej;

TYPY OSOBOWOŚCI A Inteligencja emocjonalna, POTRZEBY EMOCJONALNE   I LOGICZNE KAŻDEGO TYPU OSOBOWOŚCI (TYPOLOGIA MBTI)

moduł 4 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Ekstrawersja – Introwersja;
 • Myślenie – Odczuwanie;
 • Poznanie – Intuicja;
 • Osądzanie – Obserwacja;

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI I DOŚWIADCZENIAMI PODCZAS ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I W CODZIENNEJ PRACY ZAWODOWEJ

moduł 5 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Sposoby na dyskusję z wyłączeniem negatywnych emocji;
 • Rozpoznanie mechanizmów tworzących negatywne emocje;
 • Rozpoznanie czynników zniekształcających postrzeganie rzeczywistości;
 • Dobór indywidualnych czynników do strategii dystansowania się od negatywnych doświadczeń;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie z inteligencji emocjonalnej
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z inteligencji emocjonalnej poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Piotr Kądzielski-Zysk

Izabella Gielnicka