Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie obliczania podstawy wymiaru zasiłku oraz nowych zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy po wejściu w życie nowych przepisów o e-zwolnieniach. Szkolenie będzie się składało z krótkiej części teoretycznej prowadzonej przez dr Katarzynę Kalatę, a następnie po każdej części uczestnicy szkolenia będą otrzymywali kazusy do wykonania, które będą miały za zadanie usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Pracodawcy, właściciele firm, samodzielnie rozliczający swoich pracowników;
  • Kadra kierownicza i zarządzająca;
  • Menedżerowie personalni;
  • Pracownicy działów kadr i płac;
  • Wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie pracy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z kalkulacji zasiłków oraz usprawiedliwiania nieobecności po zmianie ustawy zasiłkowej

glasses-on-macbook

Szkolenie dotyczące kalkulacji wysokości zasiłków prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z kalkulacji zasiłków oraz usprawiedliwiania nieobecności po zmianie ustawy zasiłkowej

ZMIANY W ZAKRESIE USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI OD 2016 R. – E- ZWOLNIENIA

moduł 1 – szkolenie z kalkulacji zasiłków oraz usprawiedliwiania nieobecności po zmianie ustawy zasiłkowej

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN USTAWY ZASIŁKOWEJ UCHWALONYCH OD MAJA 2015 R.

moduł 2 – szkolenie z kalkulacji zasiłków oraz usprawiedliwiania nieobecności po zmianie ustawy zasiłkowej

WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY

moduł 3 – szkolenie z kalkulacji zasiłków oraz usprawiedliwiania nieobecności po zmianie ustawy zasiłkowej

ZASIŁEK CHOROBOWY Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO

moduł 4 – szkolenie z kalkulacji zasiłków oraz usprawiedliwiania nieobecności po zmianie ustawy zasiłkowej

LICZENIE OKRESU WYCZEKIWANIA

moduł 5 – szkolenie z kalkulacji zasiłków oraz usprawiedliwiania nieobecności po zmianie ustawy zasiłkowej

USTALANIE PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKU I WYNAGRODZENIA CHOROBOWEGO

moduł 6 – szkolenie z kalkulacji zasiłków oraz usprawiedliwiania nieobecności po zmianie ustawy zasiłkowej
  • Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń;
  • Uzupełnienie podstawy wymiaru zasiłku;
  • Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek;
  • Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku;
  • Składni uwzględnia w podstawie wymiaru zasiłku.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

moduł 7 – szkolenie z kalkulacji zasiłków oraz usprawiedliwiania nieobecności po zmianie ustawy zasiłkowej

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z kalkulacji zasiłków oraz usprawiedliwiania nieobecności po zmianie ustawy zasiłkowej poprowadzi jeden z poniższych trenerów