Dlaczego to szkolenie?

Pojęcie leasingu zdefiniowane jest zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i podatkowego. Wybór formy leasingu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Każdy z rodzajów leasingu wywiera odmienne skutki na gruncie prawa podatkowego. W trakcie szkolenia trener praktyk przedstawi praktyczne aspekty rozwiącań w zakresie rozliczania umów leasingu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Główni księgowi;
  • Księgowi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

 

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE PRZEDMIOTEM UMOWY LEASINGOWEJ

moduł 1 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

KLASYFIKACJA UMÓW LEASINGOWYCH

moduł 2 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

PODZIAŁ UMÓW LEASINGOWYCH DLA CELÓW PODATKU DOCHODOWEGO

moduł 3 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

SKUTKI W PODATKU VAT UZNANIA UMOWY ZA LEASING FINANSOWY LUB OPERACYJNY W ŚWIETLE PRZEPISÓW PODATKU DOCHODOWEGO

moduł 4 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

UJĘCIE OPŁATY MANIPULACYJNEJ

moduł 5 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

OPŁATA WSTĘPNA I ZASADY JEJ ROZLICZANIA

moduł 6 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

PODZIAŁ RAT LEASINGOWYCH NA CZĘŚĆ KAPITAŁOWĄ I CZĘŚĆ ODSETKOWĄ

moduł 7 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

UJĘCIE W KSIEGACH RACHUNKOWYCH UMOWY LEASINGU FINANSOWEGO UZNANEJ DLA CELÓW PODATKOWYCH

moduł 8 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym
  • LEASING OPERACYJNY
  • LEASING FINANSOWY

EWIDENCJA KSIĘGOWA LEASINGU OPERACYJNEGO

moduł 9 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

UMOWY LEASINGOWE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

moduł 10 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

 LEASING ZWROTNY I JEGO UJĘCIE W KSIĘGACH

moduł 11 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

PREZENTACJA UMÓW LEASINGOWYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

moduł 12 – szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z leasingu operacyjnego i finansowego w ujęciu praktycznym poprowadzi jeden z poniższych trenerów