Dlaczego warto wybrać to  to szkolenie?

Szkolenie porusza zagadnienia związane z rolą marketingu w przedsiębiorstwie. Tematyka dotyczy strategicznego i globalnego wykorzystania narzędzi marketingowych i efektywnego przygotowywania kampanii. Szkolenie o nowoczesnym marketingu dla nie-marketerów.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do członków wyższej kadry zarządzającej z firm sektora B2B i B2C, nadzorujących działy marketingu, managerów marketingu.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

szkolenie z marketingu dla managerów

moduł 4 - szkolenie szkolenie z marketingu dla managerów

Szkolenie  z zakresu marketingu dla managerów  prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

szkolenie z marketingu dla managerów

 

 

NOWOCZESNY MARKETING – NA CZYM POLEGA REWOLUCJA

moduł 1 – szkolenie szkolenie z marketingu dla managerów

SPECYFIKA MARKETINGU B2B I B2C

moduł 2 – szkolenie szkolenie z marketingu dla managerów

PROJEKTOWANIE STRATEGII MARKETINGOWYCH

moduł 3 – szkolenie szkolenie z marketingu dla managerów

ROLA BADAŃ W MARKETINGU

moduł 4 – szkolenie szkolenie z marketingu dla managerów

SEGMENTACJA KLIENTÓW

moduł 5 – szkolenie szkolenie z marketingu dla managerów

PROJEKTOWANIE KAMPANII MARKETINGOWYCH

moduł 6 – szkolenie szkolenie z marketingu dla managerów

WSPÓŁPRACA Z AGENCJAMI

moduł 7 – szkolenie szkolenie z marketingu dla managerów

SESJA KREATYWNA – OPRACOWANIE KAMPANII MARKETINGOWEJ

moduł 7 – szkolenie szkolenie z marketingu dla managerów

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie szkolenie z marketingu dla managerów
  • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z marketingu dla managerów poprowadzi jeden z poniższych trenerów