Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie będzie przydatne dla każdego, kto traktuje MS Excel jako podstawowe narzędzie swojej pracy i tworzy arkusze zawierające skomplikowane formuły. Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie wyposażony w umiejętności radzenia sobie ze złożonymi problemami przetwarzania danych w arkuszach kalkulacyjnych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wielu różnych grup zawodowych, głównie dedykowane jest ono dla osób sprawnie posługujących się arkuszem kalkulacyjnym, które pragną poznać zaawansowane funkcje programu.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z Microsoft Excel – poziom zaawansowany

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z Microsoft Excel – poziom zaawansowany

 

ZAAWANSOWANE FORMUŁY

moduł 1 – szkolenie z Microsoft Excel – poziom zaawansowany
 •  Daty, indeksy, pozycje, WYSZUKAJ.PIONOWO;
 •  Funkcje operujące na tekstach;
 •  Funkcje finansowe;
 •  Funkcja SUMA.JEŻELI;

NAZYWANIE KOMÓREK, ZAAWANSOWANA PRACA Z KOMÓRKAMI NAZWANYMI

moduł 2 – szkolenie z Microsoft Excel – poziom zaawansowany
 •  Zakresy widoczności nazw;
 •  Odwoływanie się do nazw z innych arkuszy;
 •  Menedżer nazw;
 •  Nazywanie powiększających się zakresów;

FORMATOWANIE WARUNKOWE

moduł 3 – szkolenie z Microsoft Excel – poziom zaawansowany
 •  Formatowanie zależne od formuły;

FORMULARZE

moduł 4 – szkolenie z Microsoft Excel – poziom zaawansowany

ZAAWANSOWANE FILTRY

moduł 4 – szkolenie z Microsoft Excel – poziom zaawansowany
 • Sumy częściowe po kilku kategoriach;
 • Walidacja danych;

UDOSTĘPNIANIE SKOROSZYTU

moduł 5 – szkolenie z Microsoft Excel – poziom zaawansowany
 •  Zarządzanie zmianami;
 •  Rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian;
 •  Ochrona danych – ochrona komórek, skoroszytów i arkuszy;
 •  Typowe scenariusze ustawiania zabezpieczeń;

TABELE PRZESTAWNE I WYKRESY PRZESTAWNE

moduł 6 – szkolenie z Microsoft Excel – poziom zaawansowany
 • Sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego;

POŁĄCZENIE Z BAZĄ DANYCH, KWERENDY BAZ DANYCH

moduł 7 – szkolenie z Microsoft Excel – poziom zaawansowany

UŻYWANIE PARAMETRÓW W KWERENDACH I RAPORTACH

moduł 8 – szkolenie z Microsoft Excel – poziom zaawansowany
 • Tworzenie, edycja i uruchamianie makr;
 • Wybrane typowe, przydatne zastosowania;
 • Okno czujki;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie z Microsoft Excel – poziom zaawansowany
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z Microsoft Excel – poziom zaawansowany poprowadzi jeden z poniższych trenerów