Dlaczego to szkolenie?

Nie każdy menedżer zdaje sobie sprawę z tego jak wielki wpływ na efektywną pracę ma motywacja pracowników. Można podnosić ich kompetencje, jednak bez motywacji, nie da to dużych efektów. Jak więc sprawić, aby sami chcieli, nawet kiedy nie masz do dyspozycji zachęty w postaci premii bądź podwyżki? Wystarczy znać tylko kilka technik - nauczymy Cię z nich korzystać podczas szkolenia.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1190 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Menedżerów;
 • Liderów;
 • Szefów projektów;
 • Inne osoby na stanowiskach kierowniczych, zarządzające zespołami ludzi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z motywowania i wywierania wpływu na pracowników

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z motywowania i wywierania wpływu na pracowników

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA. ĆWICZENIE

moduł 1 – szkolenie z motywowania i wywierania wpływu na pracowników

CO TO DLA MNIE ZNACZY „MOTYWACJA”?

moduł 2 – szkolenie z motywowania i wywierania wpływu na pracowników
 • Co nas motywuje?
 • Podstawowe teorie motywacji – czego mogą nas nauczyć?
 • Czynniki motywacji pozafinasowej – czym dysponuję jako szef;
 • Motywacja wewnętrzna – co jest naprawdę ważne?

„SAMOTNOŚĆ SZEFA” – KTO MOTYWUJE SZEFA?

moduł 3 – szkolenie z motywowania i wywierania wpływu na pracowników
 •  „Wypalenie zawodowe”;
 • Poszukiwanie realnych sposobów motywacji moich podwładnych;
 • „Wajcha szefa”;

ZA CO MOGĘ CHWALIĆ I NAGRADZAĆ? ZA CO JAKO SZEF POWINIENEM KARAĆ?

moduł 4 – szkolenie z motywowania i wywierania wpływu na pracowników

JAK PRZEKONAĆ I WYWIERAĆ WPŁYW NA PRACOWNIKA?

moduł 5 – szkolenie z motywowania i wywierania wpływu na pracowników

RADZENIE SOBIE W KONKRETNYCH TRUDNYCH SYTUACJACH

moduł 6 – szkolenie z motywowania i wywierania wpływu na pracowników
 • Zdemotywowany pracownik;
 • Demotywowany zespół;

OSIEM PRAW MOTYWACJI RICHARDA DENNY

moduł 7 – szkolenie z motywowania i wywierania wpływu na pracowników

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie z motywowania i wywierania wpływu na pracowników
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z motywowania i wywierania wpływu na pracowników poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet