Dlaczego to szkolenie?

Spójność i stabilność zachowania oraz konsekwencja w działaniu to bardzo istotne czynniki budujące autorytet menadżera i wpływające na jego odbiór przez pracowników. Dlatego też zdefiniowanie własnej wizji bycia menadżerem, określenie roli zawodowej, hierarchii wartości własnych i w zespole oraz stworzenie standardu zachowań i zasad współpracy z podwładnymi to podstawa do skutecznego zarządzania ludźmi. Nie można mówić o konsekwencji, ani spójności zachowania, jeśli nie ma się jasności, co do własnej roli zawodowej – jej wizji, misji, celów.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1190 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Prezesów;
 • Osób które zarządzają ludźmi

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z motywowania pracowników

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z motywowania pracowników

MODELOWANIE SKUTECZNEJ POSTAWY SZEFA

moduł 1 – szkolenie z motywowania pracowników
 • Elementy decydujące o sukcesie  w pracy z ludźmi;
 • Modelowanie nastawienia i wzbudzanie automotywacji;
 • Rodzaje postaw w pracy menedżera  i ich charakterystyka;
 • Dualizm celów : cel „twardy” świadomy i cel „miękki” podświadomy;

MÓJ POTENCJAŁ MOTYWACYJNY

moduł 2 – szkolenie z motywowania pracowników
 • Diagnoza posiadanych kompetencji. samoocena;
 • Wykorzystywanie silnych stron swojego potencjału i unikanie słabych;
 • Analiza SWOT (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia);
 • Sprzężenie zwrotne miedzy 3 obszarami: Świat Emocji, Świat Myśli, Świat Fizyczności;
 • Doskonalenie własnego potencjału w 3 powyższych obszarach;

MOTYWOWANIE I WPŁYWANIE POPRZEZ ODPOWIEDNIĄ KOMUNIKACJĘ Z PRACOWNIKAMI

moduł 3 – szkolenie z motywowania pracowników
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja języka egocentrycznego;
 • Perswazja poprzez słowo;
 • Techniki zmiany minusów na plusy;
 • Język wizji i kreowania potrzeb;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Skuteczna argumentacja;
 • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów;

MOTYWOWANIE POZAFINANSOWE

moduł 4 – szkolenie z motywowania pracowników
 • Umiejętność inspirowania;
 • Motywowanie przez pochwały – za co i jak chwalić pracowników;
 • Motywowanie poprzez delegowanie;
 • Zasady delegowania;
 • Twórczy wpływ w delegowaniu;
 • Motywująca informacja zwrotna;
 • Przygotowanie do udzielania informacji zwrotnych;
 • Feedback pozytywny – przekazywanie informacji o zadowalającej jakości pracy;
 • Feedback negatywny – przekazywanie informacji o niezadowalającej jakości pracy (błędy, niestosowane zachowania, niezadowalająca jakość pracy, itp.);
 • Siatka wartości, czyli zasady szefa;
 • Rola wartości w działaniach motywacyjnych;
 • Rozwój poprzez pryzmat wartości;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie z motywowania pracowników
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z motywowania pracowników poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet