Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Ściągasz treści z Internetu i zastanawiasz się czy nie naruszasz prawa? Ktoś skopiował i wykorzystał Twoje publikacje w sieci bez Twojej zgody? Jak dochodzić swoich praw? Odpowiedzi na powyższe pytania i wiele innych kwestii znajdziesz w tym szkoleniu. Dowiesz się, z jakich treści możesz korzystać bez ograniczeń, a jakie są chronione prawem autorskim. Powiemy Ci, jak korzystać z Internetu, by nie przekraczać prawa i jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie praw autorskich. Szkolenie zawiera też najczęstsze pytania, praktyczne problemy oraz odpowiedzi na nie i gotowe rozwiązania.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wszystkich osób zainteresowanych prawem autorskim w Internecie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia  z naruszania prawa autorskiego w Internecie

glasses-on-macbook

Szkolenie naruszanie prawa autorskiego w Internecie, prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  z naruszania prawa autorskiego w Internecie

OGÓLNE INFORMACJE O PRAWIE AUTORSKIM

moduł 1 – szkolenie  z naruszania prawa autorskiego w Internecie
 •  Istotne definicje ustawowe;
 •  Dozwolony użytek;
 •  Utwór zbiorowy, utwór pracowniczy;

NAJCZĘSTSZE RODZAJE NARUSZEŃ PRAW AUTORSKICH W INTERNECIE

moduł 2 – szkolenie  z naruszania prawa autorskiego w Internecie
 •  Ściąganie opragromowania (downloading);
 •  Kopiowanie zawartości stron internetowych;
 •  Monitorowanie mediów;
 •  Pozostałe przykłady naruszeń praw autorskich w internecie;

RODZAJE ROSZCZEŃ

moduł 3 – szkolenie  z naruszania prawa autorskiego w Internecie
 •  Rodzaje roszczeń w przypadku naruszeń autorskich praw majątkowych;
 •  Żądanie zaniechania naruszeń;
 •  Żądanie usunięcia skutków naruszenia;
 •  Żądanie naprawienia szkody;
 •  Żądanie wydania uzyskania korzyści;
 •  Ogłoszenie w prasie;
 •  Zapłata na Fundusz Promocji Twórczości;
 •  Zapłata stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego;
 •  Rodzaje roszczeń w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAWA AUTORSKIEGO W INTERNECIE

moduł 4 – szkolenie  z naruszania prawa autorskiego w Internecie
 •  Odpowiedzialność cywilna;
 •  Odpowiedzialność karna;

UZYSKANIE DANYCH OSOBOWYCH NARUSZAJĄCEGO ORAZ DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

moduł 5 – szkolenie  z naruszania prawa autorskiego w Internecie
 • Zobowiązanie do udostępnienia danych na podstawie art. 80 ust 1 punkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • Wystąpienie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na podstawie art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Tajemnica telekomunikacyjna;
 • Opłaty, terminy;
 • Właściwość Sądu;
 • Czy numer IP to dane osobowe?
 • Co należy udowodnić w procesie;
 • Ugoda;

DOZWOLONY UŻYTEK CHRONIONYCH UTWORÓW

moduł 6 – szkolenie  z naruszania prawa autorskiego w Internecie
 •  Własny użytek osobisty;
 •  Prawo przedruku oraz przegląd prasy;
 •  Odpowiedzialność dostawców usług internetowych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie  z naruszania prawa autorskiego w Internecie
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z naruszania prawa autorskiego w Internecie poprowadzi jeden z poniższych trenerów