Dlaczego to szkolenie?

"Wszystko jest negocjowalne” - Gavin Kennedy Każdy menadżer spotyka się w codziennej pracy z koniecznością negocjowania – czy to w trakcie spotkań handlowych, gdzie warto wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki dla firmy, czy w czasie rozmów z własnym przełożonym, czy też w przypadku, kiedy podwładny żąda podwyżki. Umiejętność przekonywania, generowania argumentów, zachowania dystansu emocjonalnego oraz znajomość trików negocjacyjnych przyda się każdemu menadżerowi.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1190 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane do menedżerów, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z negocjowaniem warunków umów, kontraktów itp.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z negocjacji biznesowych dla menedżera

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z negocjacji biznesowych dla menedżera

POSTAWA I NASTAWIENIE W NEGOCJACJACH

moduł 1 – szkolenie z z negocjacji biznesowych dla menedżera
 • Cechy negocjatora (autorytet, charyzma i wiarygodność);
 • Przygotowanie do negocjacji – celowość negocjacji (cele w negocjacjach – kryteria formułowania i realizacji, cel minimum i cel maksimum, cel partnera negocjacji);
 • Tworzenie płaszczyzny negocjacji (klimat negocjacji, formułowanie przedwstępne, szukanie podobieństw);
 • Zasady udanych negocjacji (zbieranie Informacji na temat interesującej oferty, ustalanie pola manewru, minimalizacja przez podział, trzymanie się tematu, pochwały i władza nagradzania, presja czasu);

MOWA CIAŁA W NEGOCJACJACH

moduł 2 – szkolenie z z negocjacji biznesowych dla menedżera
 • Kryteria zbierania informacji na podstawie mowy ciała (postawa: wewnętrzna i zewnętrzna; mimika: trzy sfery twarzy, gestyka, dystans i odległość, ton, dźwięki paralingwistyczne);
 • Pułapki określania mowy ciała (automatyczne podejście określania dostrzeganych sygnałów niewerbalnych: etykietowanie, założenia, generalizacja);

ASERTYWNOŚĆ – NIEZBĘDNE NARZĘDZIA NEGOCJATORA

moduł 3 – szkolenie z z negocjacji biznesowych dla menedżera
 • Symulacje negocjacji, budowanie własnej efektywności;
 • Modelowanie postawy asertywnej (przyczyny postaw nieasertywnych, test modeli myślowych, budowanie potencjału PPW);
 • Umiejętność zachowań asertywnych w praktyce (mówienie „NIE”, reakcja na negacje, konfrontacja przekonań, sygnalizowanie oczekiwań, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka);

NEGOCJACJE Z WYKORZYSTANIEM WIEDZY O TYPACH OSOBOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie z z negocjacji biznesowych dla menedżera
 • Style negocjacji wg typu osobowości (strategia  Typu A, Typu B, Typu C, Typu D);
 • Analiza stylów negocjowania – mocne i słabe punkty  stylu negocjacji;
 • Styl Mistrza Negocjacji Win – Win;

TECHNIKI NEGOCJACYJNE

moduł 5 – szkolenie z z negocjacji biznesowych dla menedżera
 • Budowanie siły negocjacyjnej;
 • Metody rozpoczynania negocjacji;
 • Techniki i triki negocjacyjne podczas negocjacji;
 • Kończenie negocjacji – techniki i pułapki;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z negocjacji biznesowych dla menedżera poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Piotr Kądzielski-Zysk