Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych i prowadzenia dokumentacji związanej z procesem administrowania danymi pracowników oraz z procedurą przetwarzania danych osobowych osób trzecich.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do osób pracujących na stanowiskach kadrowo - płacowych oraz osób sprawujących nadzór i kontrolujących te stanowiska.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

glasses-on-macbook

Szkolenie to prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

 

DEFINICJA DANYCH OSOBOWYCH (PRACOWNIKÓW)

moduł 1 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

ŹRÓDŁA UPRAWNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STANOWISKACH KADROWO – PŁACOWYCH KODEKS PRACY, AKTY WYKONAWCZE, USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 2 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW – DANE KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ (IMIĘ, NAZWISKO, PESEL, ODCISK LINII PAPILARNYCH)

moduł 3 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STANOWISKACH KADROWO – PŁACOWYCH – ZGODA PRACOWNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

moduł 4 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR JAKO OBOWIĄZEK USTAWOWY

moduł 5 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

SPOSÓB I ZAKRES OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W AKTACH OSOBOWYCH

moduł 6 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI AKT OSOBOWYCH OSOBOM RÓŻNYM PODMIOTOM –  M.IN.: INSPEKCJI PRACY, SĄDOM, POLICJI, BANKOM, PODMIOTOM PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLE W INNYCH KOMÓRKACH NIŻ KADRY, PRACOWNIKOM WŁASNEJ JEDNOSTKI, RADNYM GMINY

moduł 7 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

REKRUTACJA DO PRACY – ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH, JAK DŁUGO PRZECHOWYWAĆ CV JAKO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY DANE OSOBOWE

moduł 8 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ KADRY – KIEDY POWSTAJE. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH W ZBIORZE: REJESTRACJA U GIODO, SPECJALNE WYMOGI OCHRONY

moduł 9 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

DOKUMENTY WEWNĘTRZNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM, UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, OŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW O ZNAJOMOŚCI ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

moduł 10 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

ADMINISTRATOR DANYCH A ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

moduł 11 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

GENERALNY INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH – KOMPETENCJE OBECNE I NA GRUNCIE ZMIAN USTAWY Z DNIEM 1 STYCZNIA 2015 R.

moduł 12 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

UPRAWNIENIA – W TYM KONTROLNE, GIODO. WYNIKI PRZEPROWADZANYCH KONTROLI

moduł 13 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE: PODSTAWY DZIAŁANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZAKRES  DANYCH JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ KOMISJA (PRAWIDŁOWOŚĆ ŻĄDANIA OŚWIADCZENIA O DOCHODACH RODZINY PRACOWNIKA I ŻĄDANIA POPARCIA OŚWIADCZENIA DOWODAMI)

moduł 14 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

REKAPITULACJA

moduł 15 – szkolenie  z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z ochrony danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015r. poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Rafał Andrzejewski