Dlaczego to szkolenie?

Obecnie niemal każda firma, urząd czy inny podmiot przetwarza dane osobowe w związku z tym szkolenia ABI i ADO są bardzo ważnym elementem przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych. Przedmiotem szkolenia będą zmiany wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych artykułem 8 ustawy z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedmiotem zmian był status i zadania administratora bezpieczeństwa informacji, zmiany w zakresie obowiązku rejestracji zbirów danych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Do osób pełniących bądź mających w najbliższej przyszłości pełnić nadzór nad systemem ochrony danych osobowych - administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) i administratorów danych osobowych (ADO).

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 1 – szkolenie szkolenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO

ZMIANA STATUSU ABI – JEGO POZYCJA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI W FIRMIE I INSTYTUCJI

moduł 2 – szkolenie szkolenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO

ZGŁOSZENIE ABI DO REJESTRU PROWADZONEGO PRZEZ GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GIODO)

moduł 3 – szkolenie szkolenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO

ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEZ ABI

moduł 4 – szkolenie szkolenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO
 • Cel i zakres kontroli;
 • Uprawnienia i kompetencje kontrolera;
 • Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznej ODO;

ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEZ ABI

moduł 5 – szkolenie szkolenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO
 • Cel i zakres kontroli;
 • Uprawnienia i kompetencje kontrolera;
 • Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznej ODO;

KONTROLA STOSOWANIA ŚRODKÓW ORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNYCH

moduł 6- szkolenie z  z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO
 • Ocena kompletności Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania;
 • Sprawdzenie poprawności podstawowych dokumentów systemowych;
 • Sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych pomieszczeń;
 • Sprawdzenie zabezpieczeń nośników, zbiorów papierowych i elektronicznych;

SPRAWDZENIA I SPRAWOZDANIA ZE SPRAWDZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ ABI. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA

moduł 7  – szkolenie szkolenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO
 •  Dane teleadresowe, data i miejsce kontroli, przedmiot i zakresu sprawdzenia;
 •  Wykaz czynności podjętych w toku sprawdzenia oraz opis stanu faktycznego;
 •  Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 •   Planowane lub podjęte działania przywracające stan zgodny z prawem;
 •  Załączniki, działania pokontrolne;

ABI – POWOŁYWAĆ CZY NIE?

moduł 8 – szkolenie szkolenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO
 • Wady i zalety posiadania ABI lub braku ABI;
 • Alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych;
 • Rejestracja zbiorów danych w GIODO;

PODSUMOWANIE: PLANOWANE ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 9 – szkolenie szkolenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO
 • Wady i zalety posiadania ABI lub braku ABI;
 • Alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych;
 • Rejestracja zbiorów danych w GIODO;

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ I PAPIEROWEJ

moduł 10 – szkolenie szkolenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO
 • Środki zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej;
 • Środki zabezpieczeń danych osobowych w formie elektronicznej -czy system informatyczny przetwarzający dane osobowe spełnia wymogi wskazane w przepisach prawa? – zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji elektronicznej m. in.: loginy, hasła, wygaszacze ekranów oraz pozostałe środki zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych;
 • Polityka haseł;
 • Polityka czystego biurka;
 • Procedura zarządzania kluczami;
 • Zasady dostępu do pomieszczeń;
 • Komputery przenośne i „praca na odległość”;
 • Komputerowe nośniki informacji;
 • Kopie bezpieczeństwa;
 • Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem;
 • Zabezpieczenia kryptograficzne;
 • Procedury reagowania na incydenty;

PANEL DYSKUSYJNY – PYTANIA, PROBLEMY, KONSULTACJE

moduł 11 – szkolenie szkolenia szkolenia z ochrony danych osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją dla ABI i ADO poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Rafał Andrzejewski