szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie przybliża tematykę odpowiedzialności osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kierowników jednostek;
 • Kadry zarządzającej;
 • Pracowników jednostek;
 • Kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia  z odpowiedzialności urzędników publicznych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  z odpowiedzialności urzędników publicznych

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

moduł 1 –  szkolenie  z odpowiedzialności urzędników publicznych
 •  Przesłanki odpowiedzialności;
 •  Wyłączenie odpowiedzialności;
 •  Podstawowy katalog przestępstw i zagrożenie karne;
 •  Praktyka odpowiedzialności;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

moduł 2 –  szkolenie  z odpowiedzialności urzędników publicznych
 •  Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz charakter ustawy;
 •  Wyłączenia przedmiotowe;
 •  Osoby ponoszące odpowiedzialność;
 •  Odpowiedzialność pracownika;
 •  Sposób uregulowania odpowiedzialności;
 •  Katalog czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych;
 •  Zasady odpowiedzialności;
 •  Popełnienie czynu;
 •  Wina umyślna i rażące niedbalstwo;
 •  Wyłączenia odpowiedzialności;
 •  Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ich wymiar;
 •  Przedawnienie oraz zatarcie skazania;
 •  Organy orzekające;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA  RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA

moduł 3 –  szkolenie  z odpowiedzialności urzędników publicznych
 •  Powody i historia wprowadzenia odpowiedzialności;
 •  Definicja funkcjonariusza publicznego;
 •  Przesłanki odpowiedzialności;
 •  Katalog rażących naruszeń prawa;
 •  Przebieg postępowania;
 •  Przepisy karne;
 •  Przepisy przejściowe i końcowe;
 •  Metryki sprawy – zakres i sposób ich prowadzenia;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 4 –  szkolenie  z odpowiedzialności urzędników publicznych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z odpowiedzialności urzędników publicznych poprowadzi jeden z poniższych trenerów