Dlaczego to szkolenie?

Założeniem szkolenia jest analiza, ocena i optymalizacja procesów wchodzących w zakres działań logistyki przedsiębiorstwa, nakreślenie założeń do wdrożenia systemu i jego użytkowania oraz rozwiązanie najistotniejszych problemów, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji poszczególnych procesów logistycznych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1990 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Koordynatorów;
 • Liderów;
 • Pracowników średniego szczebla.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z optymalizacji procesów logistycznych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z optymalizacji procesów logistycznych

 

PRZEDSTAWIENIE UCZESTNIKÓW, CELÓW, ZAŁOŻEŃ

moduł 1 – szkolenie z optymalizacji procesów logistycznych

DEFINICJE, NARZĘDZIA I METODY UŻYWANE DO MAPOWANIA PROCESÓW

moduł 2  – szkolenie z optymalizacji procesów logistycznych
 • SMART;
 • Brain storming;
 • Ishikawa;
 • 5WHY;
 • POKA-YOKE;

STUDIUM PRZYPADKU FIRMY LOGISTYCZNEJ

moduł 3 – szkolenie z optymalizacji procesów logistycznych

METODY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

moduł 4 – szkolenie z optymalizacji procesów logistycznych
 • Wypracowanie 8 etapów mapowania;
 • Wypracowanie mapy stanu obecnego;
 • Wypracowanie mapy stanu przyszłego;
 • Wypracowanie strategii działania, długofalowy plan akcji;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie z optymalizacji procesów logistycznych

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z optymalizacji procesów logistycznych poprowadzi jeden z poniższych trenerów