Dlaczego to szkolenie?

Podczas szkolenia przedstawione zostaną istotne kwestie związane z kreowaniem wartości przedsiębiorstwa oraz sposoby wykorzystania planowania i zarządzania strategicznego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia  z planowania i strategii w zarządzaniu firmą

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  z planowania i strategii w zarządzaniu firmą

 

PRZEDSIĘBIORSTWO – DETERMINANTY EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA

moduł 1 – szkolenie  z planowania i strategii w zarządzaniu firmą
 • Wizja – istota wizji przedsiębiorstwa;
 • Misja – istota wizji przedsiębiorstwa;
 • Cele – kreacja celów przedsiębiorstwa – cele długoterminowe i krótkoterminowe;
 • Strategia – Jak zbudować stosowną strategię przedsiębiorstwa;
 • Ćwiczenia;

PLANOWANIE I PROGNOZOWANIE

moduł 2 – szkolenie  z planowania i strategii w zarządzaniu firmą
 • Podstawy planowania – Metody i analizy wspomagające planowanie;
 • Podstawy prognozowania – Narzędzia matematyczne i statystyczne wspomagające prognozowanie;
 • Istotne aspekty korelacji planowania i prognozowania;
 • Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 • Ćwiczenia;

STRATEGIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

moduł 3 – szkolenie  z planowania i strategii w zarządzaniu firmą
 • Stosowane modele i systemy zarządzania – case study;
 • Porównanie modeli i systemów zarządzania przedsiębiorstwem;
 • BSC – Balance Score Card – jakościowo ilościowy model zarządzania;
 • Ćwiczenia;

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 4 – szkolenie  z planowania i strategii w zarządzaniu firmą
 • Kreowanie wartości przedsiębiorstwa;
 • Wartość przedsiębiorstwa w świetle grup interesariuszy zaangażowanych w przedsiębiorstwo;
 • Ekonomia behawioralna a wartość przedsiębiorstwa;
 • Modele wyceny wartości przedsiębiorstwa;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie  z planowania i strategii w zarządzaniu firmą
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z planowania i strategii w zarządzaniu firmą poprowadzi jeden z poniższych trenerów