Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych

Dlaczego to szkolenie?

Plan marketingowy to mapa z nawigacją dla firmy obejmująca strategię działania w zakresie marketingu mix 7P, wytyczoną po uprzednio wykonanej analizie SWOT. Czasy nasilonej konkurencji i kryzysu to nie czas na testowanie różnych przedsięwzięć marketingowych, lecz czas na sprawdzone przez liderów rynkowych rozwiązania biznesowe.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z planu marketingowego

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z planu marketingowego

 

ANALIZA RYNKU

moduł 1 – szkolenie  z planu marketingowego
 • Kategorie produktowe;
 • Kanały dystrybucji;
 • Półki cenowe;
 • Grupy docelowe;

ANALIZA KONKURENCJI

moduł 2 – szkolenie  z planu marketingowego
 • Liczba konkurentów;
 • Czym konkurują;
 • Analiza swot konkurenta;

ANALIZA SYTUACJI BIEŻĄCEJ FIRMY

moduł 3 – szkolenie  z planu marketingowego
 • Marketing mix 7 P;
 • Analiza SWOT;

STRATEGIE MARKETINGOWE

moduł 4 – szkolenie  z planu marketingowego
 • Relacja cena– jakość;
 • Relacja produkt-rynek;
 • Relacja cena-promocja;
 • Pozycja konkurencyjna;
 • Strategia push i pull;

PLAN MARKETINGOWY

moduł 4 – szkolenie  z planu marketingowego
 • KPI (key performance indicators ang.) Wskaźniki sprzedażowe i marketingowe;
 • Plan działań dot. Marketingu mix 7 P;
 • Ewaluacja;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie  z planu marketingowego
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z planu marketingowego poprowadzi jeden z poniższych trenerów