Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie poświęcone jest podatkowym aspektom działań marketingowych i promocyjnych. Podczas szkolenia zostaną omówione podatkowe skutki udzielania rabatów, organizowania imprez dla klientów, konkursów i innych akcji promocyjnych. Szkolenie przedstawia praktyczne problemy jak również daje rozwiązania potwierdzone wyrokami sądów.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 590 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w spółkach jak również do osób organizujących akcje marketingowe.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia  z podatkowych aspektów działań marketingowych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  z podatkowych aspektów działań marketingowych

 

AKCJE MARKETINGOWE – SKUTKI W VAT I CIT

moduł 1 – szkolenie  z podatkowych aspektów działań marketingowych
 • Konkursy;
 • Loterie;
 • Degustacje;
 • Loterie promocyjne;
 • Darowizny;
 • Sponsoring;
 • Reklama;
 • Reprezentacja;
 • Spotkania z klientami;
 • Mailin;
 • Konferencje prasowe;
 • Materiały reklamowe;
 • Płatności na rzecz dystrybutorów;

OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE

moduł 2 – szkolenie  z podatkowych aspektów działań marketingowych
 • Deklaracje podatkowe;
 • Dokumenty księgowe;
 • Dokumentacja wspierająca;

OBOWIĄZKI PŁATNIKA (PIT)

moduł 3 – szkolenie  z podatkowych aspektów działań marketingowych
 • Potrącenie zaliczek;
 • Ubruttowienie wypłat;
 • Płatność podatku;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 4 – szkolenie  z podatkowych aspektów działań marketingowych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z podatkowych aspektów działań marketingowych poprowadzi jeden z poniższych trenerów