Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie daje możliwość pozyskania wiedzy z zakresu podstaw zarządzania, metod i technik oraz zasad dotyczących głównych funkcji zarządzania, planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli. Pozwala nabyć umiejętność stosowania prezentowanych zasad i technik w praktyce zarządzania JST.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 590 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kierowników działów;
 • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych uczestniczących w procesie zarządzania;
 • Wszystkich realizujących podstawowe funkcje zarządzania w jednostce.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej

 

POJĘCIE I DEFINICJE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA

moduł 1 – szkolenie  z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej
 • Proces zarządzania;
 •  Menedżer w procesie zarządzania;
 •  Historia i teorie zarządzania;
 •  Współczesne podejście do problematyki zarządzania;

OTOCZENIE ORGANIZACJI I MENEDŻERÓW

moduł 2 – szkolenie  z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej
 • Etyczne i społeczne otoczenie JST;
 • Otoczenie kulturowe i wielokulturowe;

PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

moduł 3 – szkolenie  z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej
 •  Cele organizacji;
 •  Planowanie;
 •  Podejmowanie decyzji;
 •  Przedsiębiorczość wewnętrzna;

ORGANIZOWANIE

moduł 4 – szkolenie  z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej

KIEROWANIE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI I INNOWACJAMI

moduł 5 – szkolenie  z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

moduł 5 – szkolenie  z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej
 • Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacjach;
 •  Motywowanie pracowników;
 •  Przywództwo i proces oddziaływania na pracowników;
 •  Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się;
 •  Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi;

PROCES KONTROLOWANIA

moduł 6 – szkolenie  z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

moduł 7 – szkolenie  z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 8 – szkolenie  z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z podstaw zarządzania dla administracji samorządowej poprowadzi jeden z poniższych trenerów