Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie pozwoli Państwu zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć, dzięki odpowiedzi na kluczowe pytania: Jak przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie mogą pozyskać finansowanie? W jaki sposób przygotować i wdrożyć tego typu działania? Jakich trudności należy się spodziewać i jak im przeciwdziałać?Jak poradzić sobie z brakiem historii kredytowej? Brakiem majątku wystarczającego do zabezpieczenia kredytu, a wraz z tym zdolności kredytowej? Które źródła finansowania są możliwe do pozyskania przez firmy z sektora MSP? Jakie metody pozyskania kapitału są najbardziej efektywne? Co to znaczy finansowanie działalności z kapitałów własnych? Jaką ofertę wsparcia posiadają fundusze wysokiego ryzyka oraz aniołowie biznesu? Jak prezentuje się aktualna szeroko pojęta oferta kredytowa? (oferty banków, funduszy poręczeń kredytowych, faktoringu). W jaki sposób finansować działalność za pomocą kapitałów obcych?

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie strategii i planowania finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z pozyskiwania kapitału dla firm

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z pozyskiwania kapitału dla firm

 

 

Dzień 1

 

PRZEDSTAWIENIE INSTRUMENTÓW I NARZĘDZI FINANSOWYCH SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU ŚRODKÓW NA ROZWÓJ I INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

moduł 1 – szkolenie z pozyskiwania kapitału dla firm
 • Kredyty bankowe:
  • Kredyt inwestycyjny;
  • Kredyt obrotowy;
  • Kredyt pomostowy;
 • Case study: ujęcie kredytu w prognozowanych sprawozdaniach finansowych;
 • Instrumenty finansowe, współfinansowane ze środków publicznych:
  • Fundusze pożyczkowe;
  • Fundusze poręczeniowe;
  • Pożyczka na innowacje z PARP;
  • Gwarancja de minimis;
 • Leasing:
  • Leasing operacyjny;
  • Leasing finansowy;
  • Leasing zwrotny;
 • Case study: ujęcie leasingu w prognozowanych sprawozdaniach finansowych;
 • Fundusze europejskie na lata 2014 – 2020:
  • Omówienie zasad działania funduszy UE;
  • Omówienie programów operacyjnych;
  • Zasady aplikowania o dotacje;
  • Omówienie najciekawszych działań dla przedsiębiorstw;
 • Case study: ujęcie dotacji w prognozowanych sprawozdaniach finansowych;
 • Emisja obligacji:
  • Emisja prywatna obligacji;
  • Emisja publiczna obligacji;
 • Emisja akcji:
  • Emisja akcji na GPW;
  • Emisja akcji na New Connect;
 • Pozyskanie inwestora (finansowego lub strategicznego):
  • Fundusze Venture Capital/Private Equity;
  • Sektor Venture Capital/Private Equity;
  • Zasady działania funduszy kapitałowych;
  • Jak przygotować się do procesu pozyskania inwestora;
  • Aniołowie Biznesu;
  • Inwestor branżowy (strategiczny);
 • Wykupy lewarowane LBO/MBO:
  • Istota transakcji LBO/MBO;
  • LBO z udziałem specjalistycznego funduszu;
 • Finansowanie mezzanine:
  • Co to jest mezzanine;
  • Instrumenty mezzanine

 

Dzień 2

 

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE BIZNES PLANU W CELU POZYSKANIA ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA

moduł 2 – szkolenie z pozyskiwania kapitału dla firm
 • Co to jest biznes plan?
 • Opis produktu/usługi;
 • Opis rynku i konkurencji;
 • Marketing i promocja;
 • Koncepcja modelu biznesowego;
 • Analiza ryzyka;
 • Harmonogram realizacji projektu;
 • Analiza finansowa:
  • Harmonogram nakładów inwestycyjnych;
  • Źródła finansowania;
  • Prognozy przychodów;
  • Prognoza kosztów;
  • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,
  • Prognoza sprawozdań finansowych pro-forma (rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, bilansu);
  • Analiza wskaźnikowa;
  • Analiza efektywności (NPV, IRR, PP);
  • Próg rentowności;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 3 – szkolenie z pozyskiwania kapitału dla firm
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z pozyskiwania kapitału dla firm poprowadzi jeden z poniższych trenerów