Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium RP. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym m.in. ustawy: o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do menedżerów, ekonomistów i przedsiębiorców zainteresowanych regulacjami prawnymi odnośnie prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw na rynku polskim.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej

glasses-on-macbook

Szkolenie z prawa gospodarczego prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej

 

PRAWO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 1 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 2 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 3 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przedmiotowe ujęcie wolności gospodarczej;
 • Podmiotowe ujęcie wolności gospodarczej;
 • Konstytucyjne ujęcie wolności gospodarczej i jej gwarancje;
 • Gwarancje wolności gospodarczej;

ZASADA RÓWNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 4 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej

RÓWNOŚĆ W DZIEDZINIE GOSPODAROWANIA

moduł 5 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADA UCZCIWEJ KONKURENCJI

moduł 6 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Uwarunkowania uczciwej konkurencji;
 • Zasada poszanowania dobrych obyczajów;

KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘCIA DOBRYCH OBYCZAJÓW

moduł 7 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej

ZASADA POSZANOWANIA SŁUSZNYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW

moduł 8 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Pojęcie konsumenta;
 • Słuszne interesy konsumentów;

POJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRZEDSIĘBIORCY W ROZUMIENIU USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 8 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorcy publiczni;
 • Przedsiębiorcy prywatni;

FORMY EWIDENCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 9 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej

FORMY EWIDENCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW

moduł 10 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej
 • Reglamentacja działalności gospodarczej;
 • Prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Prawa i obowiązki wynikające z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 11 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej

FORMY PROWADZENIA PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ NA TERYTORIUM

moduł 12 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 13 – szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z prawa gospodarczego – prowadzenie działalności gospodarczej poprowadzi jeden z poniższych trenerów