Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie jest ukierunkowane na zapewnienie kompetencji w zakresie budowy procesowego modelu kalkulacji kosztów, technik stosowanych przy wdrażaniu metody oraz możliwości wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym. Zajęcia prowadzone są przez praktyka mającego na swoim koncie wiele wdrożeń systemów informacji zarządczej bazujących na działaniach, w tym pierwsze w Polsce wdrożenie koncepcji TD-ABC.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników pionów finansowych i controllingu, jednak prezentowane kwestie będą użyteczne dla menadżerów, właścicieli przedsiębiorstw oraz wszystkich, którzy poszukują, metod optymalizacji kosztów oraz którzy odczuwają głód informacji zarządczej lub narastające niezadowolenie ze stosowanych metod kalkulacji i rozliczania kosztów. Ze względu na niezwykle szerokie zastosowanie podejścia procesowego szkolenie adresowane jest nie tylko do przedstawicieli przedsiębiorstw, ale również organizacji, dla których zysk ekonomicznym nie jest priorytetowym celem takich jak: szkoły wyższe, ośrodki służby zdrowia, urzędy. Szkolenie powinno stanowić nieodzowny element procesu implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania kosztami działań dlatego będzie użyteczne dla menadżerów i pracowników firm, które są w trakcje wdrożenia metody ABC/ABM lub podejmowania decyzji o jego rozpoczęciu.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

 

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ (ABC) – WPROWADZENIE

moduł 1 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 •  Koszty i zasady ich rozliczania;
 •  Dlaczego tradycyjna kalkulacja kosztów jest niewystarczająca?
 •  Przyczyny rozwoju koncepcji ABC/ABM;

IDEA PROCESOWEJ KALKULACJI KOSZTÓW – SKŁADNIKI, MECHANIZM ROZLICZANIA

moduł 2 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 •  Zasoby;
 •  Działania, procesy, czynności;
 •  Obiekty kosztowe;
 •  Nośniki kosztów zasobów i nośniki kosztów działań;

FILOZOFIA ZARZĄDZANIA KOSZTAMI DZIAŁAŃ – ACTIVITY BASED MANAGEMENT

moduł 3 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 •  Analiza czynników kosztotwórczych i mierników efektywności;
 •  Operacyjne ABM czyli jak wykonywać zadania w odpowiedni sposób;
 •  Strategiczne ABM czyli w jaki sposób wybrać odpowiednie działania;

PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ZASTOSOWANIE ABC/ABM

moduł 4 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 • Kto stosuje ABC/ABM?
 • Kiedy podjąć decyzje o wdrożeniu ABC/ABM – symptomy braku dostatecznej informacji kosztowej w organizacji;
 • Po co wdrażać ABC/ABM? – przykłady zastosowań w zarządzaniu nie tylko kosztami;

ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKÓW – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ I PROCESOWEGO ZARZĄDZANIA KOSZTAMI

moduł 5 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

ETAPY WDRAŻANIA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ – WARSZTATY

moduł 6 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 • Planowanie przedsięwzięcia wdrożeniowego (ustalenie celów, dobór czasu i zasobów, przygotowanie zespołu i organizacji);
 • Identyfikacja pul zasobów;
 • Zasady mapowania procesów (techniki zbierania informacji, wzorcowe klasyfikacje działań, przykłady
 • słowników działań);
 • Dobór nośników kosztów;
 • Dokumentowanie wyników w przedsięwzięciu wdrożeniowym;

IDEA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ OPARTEGO NA CZASIE (TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING)

moduł 7 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 •  Analiza czasu realizacji działań i zapotrzebowania obiektów kosztowych na działania;
 •  Zasady definiowania równań czasowych;
 •  Metodyka ocena efektywności wykorzystania zasobów;

ROZSZERZONE ABC

moduł 8 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 • Identyfikowanie obiektów kosztowych;
 •  Zależności między obiektami kosztowymi i wybór ścieżek rozliczeń kosztów – zastosowanie modelowania  związków encji przy projektowaniu systemów ABC;
 •  Dobór nośników kosztów obiektów kosztowych;

ZAAWANSOWANE ZASTOSOWANIA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

moduł 9 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością
 •  Integracja koncepcji ABC i VBM – wzbogacenie kalkulacji procesowej o koszt kapitału;
 •  Activty Based Budgeting – budżetowanie oparte na działaniach;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 10 – szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z procesowego zarządzania kosztami i efektywnością poprowadzi jeden z poniższych trenerów