Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie jest ciekawą propozycją szczególnie dla tych, którzy dysponują własnym pomysłem na biznes i zastanawiają się, w jaki sposób zaplanować kolejne etapy pozyskania inwestora finansowego. Aktywna formuła pracy, z wykorzystaniem warsztatów i zajęć komputerowych pozwala na zwiększenie efektywności szkolenia.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób dysponujących ciekawym pomysłem na Biznes i planujących pozyskać Inwestor.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z przygotowania do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji projektu

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z przygotowania do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji projektu

 

PRZEDSTAWIENIE MOŻLIWOŚCI ODNOŚNIE POZYSKANIA INWESTORA FINANSOWEGO W POLSCE

moduł 1 – szkolenie z przygotowania do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji projektu
 •  Zasady działania funduszy VC/PE;
 •  Prezentacja pomysłu Inwestorowi;

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

moduł 2 – szkolenie z przygotowania do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji projektu
 •  Streszczenie wykonawcze;
 •  Streszczenie projekcji finansowych;
 •  Streszczenie biznes planu;
 •  Streszczenie własnej wyceny;

UMOWA INWESTYCYJNA

moduł 3 – szkolenie z przygotowania do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji projektu
 •  Omówienie najważniejszych klauzuli;
 •  Specyfika i szczegóły;

PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI Z INWESTOREM

moduł 4 – szkolenie z przygotowania do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji projektu

OMÓWIENIE RODZAJÓW I WYBÓR TYPU SPÓŁKI DO KOMERCJALIZACJI PROJEKTU

moduł 5 – szkolenie z przygotowania do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji projektu
 • Optymalizacja podatkowa przedsięwzięcia;
 • Jak przygotować się i rozpocząć prowadzenie firmy;

PRZYGOTOWANIE BIZNES PLANU PRZEDSIĘWZIĘCIA – PODSTAWOWEGO DOKUMENTU  DLA WŁAŚCICIELI I KAPITAŁODAWCÓW

moduł 6 – szkolenie z przygotowania do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji projektu

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie z przygotowania do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji projektu

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z przygotowania do procesu pozyskania inwestora finansowego oraz komercjalizacji projektu poprowadzi jeden z poniższych trenerów