szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Szkolenie poświęcone jest praktycznym aspektom restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do menedżerów, ekonomistów i przedsiębiorców zainteresowanych regulacjami prawnymi odnośnie prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw na rynku polskim.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  z restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne

 

REGULACJE PRAWNE – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W RP I UE

moduł 1 – szkolenie z restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne
 • Pojęcie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego;

WYBÓR OPCJI RESTRUKTURYZACYJNYCH

moduł 2 – szkolenie z restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne
 • Możliwe scenariusze restrukturyzacji sądowej i pozasądowej;

PRZEGLĄD TYPOWYCH CZYNNOŚCI RESTRUKTURYZACYJNYCH

moduł 3 – szkolenie z restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne
 • Przekształcenie;
 • Podział;
 • Łączenie;
 • Zbycie udziałów;
 • Zbycie aktywów;
 • Zbycie ZCP;
 • Zbycie przedsiębiorstwa;
 • Likwidacja;
 • Utworzenie nowego podmiotu;
 • Najczęściej analizowane zagadnienia prawne towarzyszące restrukturyzacji:
  • Problem sukcesji praw i obowiązków;
  • Sukcesja zezwoleń, koncesji oraz ulg;
  • Prawa i obowiązki pracownicze;
  • Wpływ restrukturyzacji na stosunki umowne;
 • Aport jako czynność restrukturyzacyjna;
 • Outplacement;

GŁÓWNE PROBLEMY RESTRUKTURYZACYJNE

moduł 4 – szkolenie z restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne

PRYWATYZACJA

moduł 5 – szkolenie z restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne
 • Prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia;

PRAWNE PROBLEMY PRYWATYZACJI

moduł 6 – szkolenie z restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł  7 – szkolenie z restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw – rozwiązania prawne i praktyczne poprowadzi jeden z poniższych trenerów