Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego to szkolenie?

Stres nie rodzi się w świecie lecz w naszej głowie i tą głową trzeba się nauczyć zarządzać.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 650 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Managerów średniego i wysokiego stopnia, pragnących znakomicie wywiązywać się z bieżących zadań i efektywnie zarządzać nowymi projektami;
 • Specjalistów, potrzebujących odpowiedniego środowiska pracy, aby skutecznie zarządzać swoim czasem;
 • Pracowników niższego szczebla, chcących usprawnić swoją pracę i lepiej radzić sobie z natłokiem zadań.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z technik kreatywnego myślenia

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z technik kreatywnego myślenia

TWÓRCZOŚĆ I KREATYWNOŚĆ – OKREŚLENIE POJĘĆ, ZAKRES ICH DOSKONALENIA

moduł 1 – szkolenie z technik kreatywnego myślenia
 • Bariery hamujące procesy twórcze. Diagnoza i pokonywanie;
 • Jak wykorzystać i rozwijać sześć podstawowych grup operacji myślowych określających twórczość;

KREATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE

moduł 2 – szkolenie z technik kreatywnego myślenia
 • Korzyści wynikające z kreatywnego myślenia;
 • Rozpoznanie własnego stylu myślenia, działania i rozwiązywania problemów;
 • Sposoby wykorzystywania technik twórczego myślenia w życiu zawodowym;

TWÓRCZE PODEJMOWANIE DECYZJI

moduł 3 – szkolenie z technik kreatywnego myślenia
 • Twórczość a myślenie strategiczne – twórcze działanie;

INTUICJA MENEDŻERA. KATALOG TECHNIK I SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA INTUICJI NA STANOWISKU KIEROWNICZYM

moduł 4 – szkolenie z technik kreatywnego myślenia
 • Intuicja na stanowisku kierowniczym;

MOTYWOWANIE I INSPIROWANIE DO ROZWOJU

moduł 5 – szkolenie z technik kreatywnego myślenia
 • Jak motywować i inspirować do rozwoju;

SESJE TWÓRCZEGO MYŚLENIA

moduł 6 – szkolenie z technik kreatywnego myślenia
 • Zajęcia pobudzające do twórczego myślenia;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie z technik kreatywnego myślenia
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Piotr Kądzielski-Zysk