Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Skuteczna windykacja wymaga połączenia wiedzy z zakresu prawa, negocjacji i psychologii. Kojarzy się z trudnymi rozmowami, ze stanowczością, konsekwencją, panowaniem nad własnymi emocjami oraz rozpoznawaniem gier stosowanych przez rozmówców. Żeby dotrzeć do dłużnika, przekonać do rozmowy, a wreszcie przejąć inicjatywę, warto odpowiednio się przygotować. To szkolenie jest dla tych, którzy w swojej pracy na co dzień podejmują takie wyzwania i potrzebują wsparcia w postaci niezbędnych podstaw teoretycznych oraz gruntownych, praktycznych warsztatów.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Pracowników działów handlowych, call center, księgowych;
 • Osób odpowiedzialnych za monitorowanie płatności klientów;
 • Wszystkich firm, w których występuje udział windykacji;
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny

glasses-on-macbook

Szkolenie z windykacji wierzytelności w aspekcie negocjacyyjnym i prawnym prowadzone  jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny

 

WINDYKACJA JAKO PROCES

moduł 1 – szkolenie z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Czym jest windykacja?
 •  Powody niepłacenia (np. hierarchia płatności, przeciąganie, uwarunkowania społeczne, gra);
 •  Typy dłużników (np. biedacy, gracze);
 •  Gdzie tkwi nasz błąd, czyli w jaki sposób pozwalamy na przeciąganie płatności?
  • Brak procedur;
  • Długi czas reakcji;
  • Niekonsekwencja;
 •  Aspekty windykacji:
  • Kiedy rozpocząć negocjacje z dłużnikiem;
  • Kto powinien prowadzić negocjacje windykacyjne;
  • Do kogo w firmie dłużnika się zwrócić w sprawie niepłacenia należności;

ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

moduł 2 – szkolenie z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność za długi;
 •  Ocena wiarygodności kontrahentów i ważność umowy;
 •  Wzajemne roszczenia i prawo potrącenia;
 •  Dokumenty ułatwiające dochodzenie należności, tytuły wykonawcze i tytuł zabezpieczenia;
 •  Bezegzekucyjne sposoby pokrycia wierzytelności;
 •  Postępowanie egzekucyjne;
 •  Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;

PRZYGOTOWANIA DO PROWADZENIA ROZMÓW WINDYKACYJNYCH

moduł 3 – szkolenie z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 •  Budowanie pola wpływu:
  • Inspiracja zamiast manipulacji;
  • Mentalność polskiego dłużnika;
  • Przygotowanie mentalne do windykacji;
  • Technika budowania pomostów;
  • Budowanie pewności siebie;
 •  Radzenie sobie z emocjami;

PROWADZENIE ROZMÓW WINDYKACYJNYCH

moduł 4 – szkolenie z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Rozmowa z kontrahentem nie wywiązującym się z umowy;
 •  Typy trudnych kontrahentów i sposoby radzenia sobie z nimi;
 •  Rozmowy z różnymi kontrahenta;
 •  Etapy rozmowy windykacyjnej:
  • Zebranie informacji – sprawdzeni podstawowych faktów i dokumentów (KRS, Krajowy Rejestr Długów, umowy, faktury);
  • Zainteresowanie sytuacją dłużnika;
  • Docieranie do prawdziwych problemów i eliminacja wymówek;
  • Prezentowanie własnych oczekiwań ustaleń, rozwiązań;
  • Angażowanie dłużnika w szukanie rozwiązań;
  • Zagrożenie sankcjami;
  • Odpowiadanie na pytania i radzenie sobie z trudnymi pytaniami;
  • Błędy podczas rozmów windykacyjnych;
 •  Finalizowanie rozmów (potwierdzanie ustaleń, uzyskiwanie zgody)

WYWIERANIE WPŁYWU PODCZAS WINDYKACJI

moduł 5 – szkolenie z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 •  Wywieranie wpływu poprzez argumentację:
  • Zasady budowania argumentów;
  • Stosowanie argumentów;
  • Rola pytań w wywieraniu wpływu;
 •  Prawa wpływu w rozmowach windykacyjnych:
  • Wzajemność emocjonalna;
  • Wzajemność zachowań;
  • Zasada konsekwencji;
  • Uzasadnianie raz podjętych decyzji;

NEGOCJACJE PODCZAS WINDYKACJI

moduł 6 – szkolenie z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Asertywność i techniki negocjacyjne w windykacji:
  • Negocjowanie warunków i zobowiązań;
  • Umiejętność twardego prezentowania swoich oczekiwań przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności i dbałości o relację;

GRY I TŁUMACZENIA DŁUŻNIKÓW

moduł 7 – szkolenie z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Granie „głupiego”;
 •  Zapominalski;
 •  Nie można skontaktować się z dłużnikiem;
 •  Wymówka – „Mnie nie zapłacili, to ja wam nie zapłacę”;
 •  Na czas;
 •  Najpierw inni wierzyciele;
 •  Reklamacja;
 •  Kontratak (np. groźby, krytyka);

RODZAJE SANKCJI

moduł 8 – szkolenie z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny
 • Odsetki;
 •  Kary umowne;
 •  Zablokowanie towaru;
 •  Zabranie towaru;
 •  Wymówienie umowy;
 •  Zlecenie windykacji;
 •  Doniesienie do prokuratury
 •  KRD;

REKAPITULACJA

moduł 9 – szkolenie z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z windykacji wierzytelności – aspekt prawny i negocjacyjny poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Marek Naumiuk