Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego to szkolenie?

Jeśli pragniesz odnieść sukces zawodowy jako menadżer, warto abyś rozszerzał swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem i pojedynczymi pracownikami, wspierał ich w rozwoju zawodowym. Nie zawsze masz wpływ na to, co się wydarza wokół firmy w które pracujesz. Ale od Twoich umiejętności, elastyczności myślenia i działania, przekonań zależy Twoja skuteczność. Każdy zawód ma swoją specyfikę natomiast elementem wspólnym dla każdego menadżera jest umiejętność rozwijania podwładnych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1190 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do menadżerów, którzy chcą umiejętnie i efektywnie wspierać rozwój swoich podwładnych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z wspierania rozwoju zawodowego pracowników

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z wspierania rozwoju zawodowego pracowników

INFORMACJA ZWROTNA

moduł 1 – szkolenie z wspierania rozwoju zawodowego pracowników

PLANOWANIE I MONITOROWANIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW

moduł 2 – szkolenie z wspierania rozwoju zawodowego pracowników

POZIOM ROZWOJU KOMPETENCJI PRACOWNIKA: KONCEPCJA PRZYWÓDZTWA MOTYWACYJNEGO WG BLANCHARDA A ODPOWIEDNI STYL PRZYWÓDZTWA

moduł 3 – szkolenie z wspierania rozwoju zawodowego pracowników

AUTODIAGNOZA WŁASNEGO STYLU PRZYWÓDZTWA

moduł 4 – szkolenie z wspierania rozwoju zawodowego pracowników

METODY WSPARCIA ROZWOJU

moduł 5 – szkolenie z wspierania rozwoju zawodowego pracowników
  • Instruktaż;
  • Coaching oparty na modelu GROW;

WDRAŻANIE COACHINGU

moduł 6 – szkolenie z wspierania rozwoju zawodowego pracowników

TRENING UMIEJĘTNOŚCI

moduł 7 – szkolenie z wspierania rozwoju zawodowego pracowników

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie z wspierania rozwoju zawodowego pracowników
  • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z wspierania rozwoju zawodowego pracowników poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet