Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie wiedzy na temat podprogowych zamówień publicznych tj. zamówień publicznych do 30 tys. Euro. Podczas szkolenia zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia dotyczące udzielania zamówień tzw. podprogowych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do „Zamawiających” i „Wykonawców” w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z zamówień publicznych do 30 tys. Euro

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z zamówień publicznych do 30 tys. Euro

 

DEFINICJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W KONTEKŚCIE WYŁĄCZENIA Z ART. 4 PKT. 8 PZP

moduł 1 – szkolenie z zamówień publicznych do 30 tys. Euro

ZAKAZ DZIELENIA ZAMÓWIEŃ NA CZĘŚCI

moduł 2 – szkolenie z zamówień publicznych do 30 tys. Euro
  • Ustalenie wartości szacunkowej;

PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ DO KWOTY 30 TYS. EURO – KODEKS CYWILNY – ZASADA SWOBODY UMÓW I JEJ OGRANICZENIA

moduł 3 – szkolenie z zamówień publicznych do 30 tys. Euro

DOKUMENTACJA ZAMÓWIEŃ PODPROGOWYCH

moduł 4 – szkolenie z zamówień publicznych do 30 tys. Euro
  • Rejestr zamówień podprogowych;

KONTROLA ZAMÓWIEŃ – PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

moduł 5 – szkolenie z zamówień publicznych do 30 tys. Euro

FORMY UMÓW

moduł 6 – szkolenie z zamówień publicznych do 30 tys. Euro
  • Zasada pisemności;
  • Rodzaje i treści umów;
  • Podstawowe elementy stosowanych umów cywilnoprawnych;

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH – ZASADA OSZCZĘDNEGO I CELOWEGO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

moduł 6 – szkolenie z zamówień publicznych do 30 tys. Euro
  • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie z zamówień publicznych do 30 tys. Euro
  • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z zamówień publicznych do 30 tys. Euro poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Katarzyna Skwierczyńska