Dlaczego to szkolenie?

Stres wywołuje każda zmiana w otoczeniu, pozytywna lub negatywna, która oceniana jest przez nas jako obciążająca lub przekraczająca nasze możliwości. Podczas szkolenia dowiesz się, jak zarządzać emocjami, jaka jest istota stresu, jego źródła, a także w jaki sposób radzić sobie ze stresem w codziennych sytuacjach- zawodowych i prywatnych. Dzięki zastosowaniu różnorodnych form pracy na szkoleniu, staje się ono niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 990 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osób, które chciałyby usprawnić swoje działanie w sytuacjach stresogennych;
 • Osób, które chciałyby usprawnić sposób zarządzania emocjami;
 • Osób mających na co dzień do czynienia z sytuacjami/ czynnikami wywołującymi stres.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z zarządzania emocjami

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z zarządzania emocjami

CZYM JEST STRES?

moduł 1 – szkolenie z zarządzania emocjami
 •  Proces powstawania stresu, jego przyczyny oraz konsekwencje;
 •  Rodzaje sytuacji stresujących;
 •  Stres pozytywny a stres negatywny;

OBJAWY STRESU

moduł 2 – szkolenie z zarządzania emocjami
 •  Natychmiastowa reakcja organizmu na stres;
 •  Opóźniona reakcja organizmu na stres;
 •  Konsekwencje przewlekłego stresu destrukcyjnego dla ciała i umysłu
 •  Strategie reagowania na stres – 4 obszary świadomości;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE INTELEKTUALNYM

moduł 3 – szkolenie z zarządzania emocjami
 • Metafora antystresowa;
 • Zmiana skojarzeń;
 • Modelowanie czynników sukcesu;
 • Modele myślowe i ich rola w neutralizowaniu stresu;
 • Funkcjonowanie przekonań (o sobie, o innych, o sytuacjach);
 • Zmiana monologu wewnętrznego z destrukcyjnego na wspierający;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE FIZYCZNYM

moduł 4 – szkolenie z zarządzania emocjami
 • Sposoby odreagowania stresu – głos, ruch, gest;
 • Zestaw prostych ćwiczeń fizycznych powodujących zluzowanie poszczególnych partii mięśni;
 • Ćwiczenia oddechowe

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE EMOCJI

moduł 5 – szkolenie z zarządzania emocjami
 • Sztuka zachowania dystansu emocjonalnego;
 • Techniki uspakajania się i neutralizowania emocji;
 • Bezpieczne uwalnianie emocji;
 • Inteligencja emocjonalna;
 • Wzajemność emocjonalna;

PANOWANIE NAD EMOCJAMI W SYTUACJACH TRUDNYCH

moduł 6 – szkolenie z zarządzania emocjami
 • „Koło oddziaływań”: emocje → zachowanie → emocje → zachowanie;
 • Skuteczne sposoby przerywania błędnego koła oddziaływań;
 • Formy wyrażania emocji – konstruktywne, destruktywne;
 • Złość w relacjach interpersonalnych – jak jej zapobiegać;
 • Sposoby radzenia sobie ze złością w sposób konstruktywny;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie z zarządzania emocjami
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z zarządzania emocjami poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Jacek Gruchelski

Izabella Gielnicka

Piotr Kądzielski-Zysk