Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie jest okazją do dokonania analizy sytuacji we własnej firmie oraz do podjęcia działań doskonalących funkcjonujący system zarządzania zapasami.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla chcących wdrażać i zarządzać lepszą organizację pracy 5S.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z zarządzania zapasami

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z zarządzania zapasami

 

CELE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI

moduł 1 – szkolenie  z zarządzania zapasami
 •  Definicje i klasyfikacja zapasów;
 •  Czynniki sprzyjające gromadzeniu zapasów;
 •  Koszty zapasów;
 •  Zapasy o popycie niezależnym i zależnym;
 •  Zapas bezpieczeństwa a poziom obsługi klienta;
 •  Zarządzania zapasami o popycie niezależnym;

EKONOMICZNA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA (EOQ)

moduł 2 – szkolenie  z zarządzania zapasami

PUNKT PONOWNEGO ZAMAWIANIA (ROP)

moduł 3 – szkolenie  z zarządzania zapasami

METODA STAŁEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA

moduł 4 – szkolenie  z zarządzania zapasami

METODY KONTROLI

moduł 5 – szkolenie  z zarządzania zapasami
 • Metoda kontroli okresowej;
 • Metoda kontroli ciągłej;

METODA ZAPASU JEDNO OKRESOWEGO

moduł 6 – szkolenie  z zarządzania zapasami

EKONOMICZNE WSKAŹNIKI OBROTU ZAPASEM

moduł 7 – szkolenie  z zarządzania zapasami
 • Matryca ABC/XYZ;
 • Klasyfikacja zapasów metodą ABC i XYZ;
 • Wykorzystanie metody abc/xyz jako narzędzia wspomagającego;

Zarządzanie zapasami

moduł 8 – szkolenie  z zarządzania zapasami

ZAKUPY ZAOPATRZENIOWE W SYSTEMIE JUST-IN-TIME

moduł 9 – szkolenie  z zarządzania zapasami

WPŁYW DECYZJI DOTYCZĄCYCH ZAPASÓW NA INNE OGNIWA W ŁAŃCUCHU DOSTAW

moduł 10 – szkolenie  z zarządzania zapasami

APLIKACJE WSPOMAGAJĄCE Zarządzanie zapasami – PRZYKŁADY

moduł 11 – szkolenie  z zarządzania zapasami

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 12 – szkolenie  z zarządzania zapasami

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z zarządzania zapasami poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Andrzej Koziar