Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Nie wyrabiasz się na czas ze wszystkimi zadaniami w pracy? Stresujesz się, że nie zdążysz, wiele spraw zaprząta Twój umysł jednocześnie? Na szkoleniu z zarządzania czsem nauczysz się efektywnie organizować swój czas pracy: planować pracę, ustalać priorytety, radzić sobie wobec natłoku obowiązków.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 20.11.2017 - 21.11.201708.01.2018 - 09.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby / zespoły, które chciałyby lepiej i pełniej wykorzystywać czas przeznaczony na wykonywanie codziennych obowiązków;
 • Osoby / zespoły, które napotykają trudności w skutecznym planowaniu zadań;
 • Osoby / zespoły, które mają problemy w podejmowaniu decyzji na temat ważności i pilności poszczególnych zadań;
 • Przełożonych i ich pracowników.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie czasem

Szkolenie z zarządzania czasem jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu z zarządzania czasem wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie czasem

BUDOWANIE FUNDAMENTU DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM

moduł 1 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Mentalność i jej wpływ na efektywność osobistą;
 • Przekraczanie ramy stereotypu (w obszarze podejmowania decyzji, planowania zadań i celów, realizacji zadań, współpracy w zespole);
 • Identyfikacja swoich strategii zarządzania czasem (atuty i słabości);
 • Rodzaje postaw mentalnych i ich wpływ na efektywność w zarządzaniu czasem;
 • Rola nastawienia i motywacji;

DIAGNOZA STANU OBECNEGO

moduł 2 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Analiza SWOT (Twojej osoby / Twojego zespołu);
 • Identyfikacja pożeraczy organizacyjnych (zewnętrzne);
 • Identyfikacja pożeraczy mentalnych (wewnętrzne);
 • Kreatywne szukanie rozwiązań na usunięcie / zneutralizowanie pożeraczy;
 • Wnioski na przyszłość;

METODOLOGIA PLANOWANIA ZADAŃ I PRACY Z CELAMI

moduł3 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Metodologia pracy z celami;
 • Znaczenie celów w pracy zawodowej;
 • Definiowanie celów;
 • Zasady formułowania inspirujących celów;
 • Planowanie działań i ustalanie priorytetów;
 • Zasady planowania: zasada 60/40, ABC, Eisenhowera;
 • Ustalanie priorytetów, terminy wykonania;
 • Zasada Pareto (80/20) i jej znaczenie dla pracy;
 • Wykorzystanie zasad planowania w codziennej pracy;
 • Moja wydajność a koncentracja i efektywność pracy;
 • Wyznaczanie priorytetów zadań;

POTENCJAŁ OSOBISTY W ZARZĄDZANIU CZASEM

moduł 4 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Charakterystyka typów osobowości i nauka szybkiej ich identyfikacji;
 • Mocne i słabe strony każdego typu osobowości w zarządzaniu czasem;
 • Poznanie własnych strategii zarządzania czasem, działania i podejmowania decyzji oraz preferencji wynikających z posiadanego typu osobowości;
 • Uzyskiwanie dostępu do ukrytego potencjału osobowościowego;

EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY

moduł 5 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Porządkowanie codziennych obowiązków;
 • Reguły dotyczące przebiegu dnia pracy;
 • Eliminacja pożeraczy czasu;
 • Minimalizowanie odkładania na później;
 • Radzenie sobie z nieoczekiwanymi zadaniami, telefonami, zebraniami, rozmowami, spotkaniami;
 • Organizacja biurka;
 • Prowadzenie zebrań;
 • Zasady obiegu informacji;
 • Efektywne czytanie dokumentów;
 • Organizacja poczty elektronicznej;
 • Selekcja informacji;
 • Pozytywne rozpoczęcie i zakończenie dnia pracy;
 • Nagrody dla samego siebie;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie zarządzanie czasem
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Zarządzanie czasem poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet

Izabella Gielnicka