Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego to szkolenie?

Podczas szkolenia Uczestnikom zostanie przekazana wiedza na temat planowania finansowego, krótko i długoterminowego. Zaprezentowane zostaną narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu strategicznym, w tym metody wyceny ryzyka i metody badania opłacalności projektów. Szkolenie pozwala na aktualizację wiedzy na temat instrumentów służących zapewnieniu środków na rozwój i inwestycje dla MŚP.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 15.01.2018 - 16.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób odpowiedzialnych za finanse lub rozwój firmy, a także osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w temacie finansów przedsiębiorstw.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza

 

Dzień 1

 

PLANOWANIE FINANSOWE I JEGO ROLA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ

moduł 1 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Cele przygotowywania modeli finansowych;
 •  Etapy opracowywania modeli finansowych;
 •  Planowanie operacyjne – krótkoterminowe;
 •  Planowanie kapitałowe – długoterminowe;
 •  Wdrożenie planowania w przedsiębiorstwie;
 •  Metody kontroli planów;
 •  Porównanie budżetów różnych firm z sektora MŚP;
 •  Case study – tworzenie modelu finansowego firmy;

ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

moduł 2 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Rodzaje ryzyk;
 • Analiza wrażliwości;
 • Analiza scenariuszy;
 • Analiza SWOT;
 • Case study;

Dzień 2

 

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW

moduł 3 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 •  Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych;
 •  Zmiana wartości pieniądza w czasie;
 •  Wyznaczanie WACC;
 •  Case study;

ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI (BEP)

moduł 4 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Co to jest próg rentowności;
 •  Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji jedno – asortymentowej;
 •  Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji wielo – asortymentowej;
 •  Analiza progu rentowności;
 •  Case study;

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

moduł 5 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 •  Analiza pionowa i pozioma;
 •  Analiza wskaźnikowa;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem. Planowanie, prognozowanie, analiza poprowadzi jeden z poniższych trenerów