szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Zarządzanie projektami marketingowymi to filozofia organizacyjna zaadaptowana przez działy marketingu do realizacji swoich celów. W ramach zajęć uczestnicy poznają skuteczną metodologię zarządzania projektami marketingowymi, narzędzia i procesy poprawiające efektywność osobistą oraz realizowanych zadań.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 11.01.2018 - 12.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Właściciele mikro i małych firm;
  • Specjaliści ds. marketingu;
  • Specjaliści ds. komunikacji (PR);
  • Kierownicy działów marketingu;
  • Kierownicy działów sprzedaży;
  • Brand manager’owie;
  • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

glasses-on-macbook

Szkolenie zarządzanie projektami marketingowymi prowadzone jest  w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

 

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ORGANIZACJI

moduł 1 – szkolenie forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

PODZIAŁ RÓL I OBOWIĄZKÓW/PRACY (LIDER VS CZŁONKOWIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO)

moduł 2 – szkolenie forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

ZADANIA LIDERA: USTALANIE CELÓW I ZADAŃ DLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, MOTYWOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, KONTROLA I NADZÓR NAD POSTĘPEM PRAC, DZIAŁANIE METODYCZNE BEZ WZGLĘDU NA ZAUFANIE

moduł 3 – szkolenie forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

HARMONOGRAM PRAC: USTALENIE ZAKRESU PRAC, ODPOWIEDZIALNOŚCI I OSADZENIE W CZASIE, WYKRESY GANTA

moduł 4 – szkolenie forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

SPOTKANIA ROBOCZE (KICK OFF MEETINGS) LIDERA Z ZESPOŁEM PROJEKTOWYM: CZAS TRWANIA, AGENDA, NOTATKA ZE SPOTKANIA

moduł 4 – szkolenie forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM: INFORMACJA ZWROTNA, BIEŻĄCE RZECZOWE ROZMOWY, MÓWIENIE WPROST, INTERESY VS STANOWISKA, RAPORTOWANIE, WIEDZA VS ZAKŁADANIE, KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

moduł 5 – szkolenie forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektami marketingowymi

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Justyna Hoppe