Dlaczego to szkolenie?

Program 5S to grupa technik promujących organizację miejsca pracy na produkcji, zapewniających przynależność do wymaganych standardów i tworzących chęć do ciągłego usprawniania. 5S pozwala na redukcję kosztów oraz maksymalizację zysków poprzez doskonałe zarządzanie każdym stanowiskiem pracy w łańcuchu wytwarzania. To metoda systematycznego uczenia się dyscypliny, standaryzacji i dążenia do perfekcji. Stąd szkolenie, obok narzędzia 5S, zaznajomi Uczestników z narzędziem kaizen, skorelowanym z 5S, głównie w aspekcie indywidualnych usprawnień na stanowiskach pracy oraz zespołowego wypracowania usprawnień przy wdrożeniu zasady 5S w firmie.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 29.11.2017 - 30.11.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla chcących wdrażać i zarządzać lepszą organizację pracy 5S.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie projektem 5S

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie projektem 5S

 

PREZENTACJA UCZESTNIKOM CELÓW SZKOLENIA

moduł 1 – szkolenie zarządzanie projektem 5S

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ SZKOLENIA – DYSKUSJA MODEROWANA

moduł 2 – szkolenie zarządzanie projektem 5S

SYSTEM 5S

moduł 4 – szkolenie zarządzanie projektem 5S
  • Najważniejsze pojęcia i definicje;
  • Pokazanie korzyści płynących prawidłowego wdrożenia i stosowania;

PRZEDSTAWIENIE PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ WDROŻONYCH W INNYCH FIRMACH

moduł 5 – szkolenie zarządzanie projektem 5S
  • Zdjęcia „przed” i „po”;
  • Teledysk – studium przypadku;

UŚWIADOMIENIE, ŻE 5S TO NIE AKCJA, A CIĄGŁE DZIAŁANIE – PDCA

moduł 6 – szkolenie zarządzanie projektem 5S
  • Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze;
  • Audit 5S;
  • Przełamywanie strachu przed zmianą – zmiana świadomości;

ZAPLANOWANIE WDROŻENIA PROJEKTU 5S

moduł 7 – szkolenie zarządzanie projektem 5S

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie zarządzanie projektem 5S

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Zarządzanie projektem 5S poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Beata Martynowicz-Kot