Dlaczego to szkolenie?

Skuteczność sprzedaży uwarunkowana jest umiejętnościami strategicznymi i zarządczymi menadżera zespołu. Powinien on potrafić przeanalizować rynek, w jasny sposób wyznaczyć cele, a następnie wprowadzić ich realizację w życie, wszystko dzięki dobrej motywacji swoich pracowników. Tego właśnie nauczysz się na oragnizowanym przez nas szkoleniu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 18.12.2017 - 19.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Dyrektorów handlowych;
 • Menedżerów / kierowników działów sprzedaży;
 • Właścicieli / prezesów małych firm;
 • Osób, które zarządzają sprzedażą lub planują rozwój swojej kariery w tym kierunku;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie sprzedażą

 

Szkolenie zarządzanie sprzedażąSzkolenie zarządzanie sprzedażą  prowadzone jest  w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie sprzedażą

STRATEGIA ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE A DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

moduł 1 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Planowanie strategiczne a operacyjne;
 • Zamiana strategii w cele;
 • Zamiana celów w zadania;
 • Korekta celów;

JA I MÓJ ZESPÓŁ

moduł 2- szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Rola Szefa działu sprzedaży:
  • Cel i zadania Szefa działu sprzedaży;
  • Pola kompetencji menedżera działu sprzedaży;
  • Cechy lidera;
 • Klucze do dynamiki zespołu handlowego:
  • Należne kompetencje handlowca;
  • Analiza mojego zespołu;
  • Akcje specjalne;
  • Sytuacja a zadania /Hersey/;
  • Zarządzanie sytuacyjne;

MOTYWACJA

moduł 3 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Usunąć demotywatory;
 • Prace Herzberga;
 • Jakie można znaleźć demotywatory w pracy handlowca;
 • „Paliwo” dla mojego zespołu;
 • Czym jest motywacja;
 • Potrzeby wg. Maslowa a E. Fromm;
 • Motywacja indywidualna a systemowa;
 • Czynniki motywujące;
 • Proces motywowania Richardsa-Greenlawa oraz wytyczne dla osób motywujących;
 • Czym motywować;
 • Motywacja jako proces;
 • Spójność działań i systemu motywacji;
 • Motywacja w praktyce;
 • Co dzisiaj motywuje sprzedawców;
 • Źródła demotywacji;

BUDOWANIE STRATEGI SPRZEDAŻOWEJ

moduł 4 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Kreatywność;
 • Rozgrzewka – Kropki;
 • Gdy dotarłeś do „ściany”;
 • Narzędzie kreatywności;
 • Klient a mój zespół;
 • Kto jest moim Klientem;
 • B2B czy B2C;
 • Komunikacja z potencjalnymi Klientami B2B, B2C;
 • Lejek sprzedażowy;
 • Tworzenie strategii pozyskiwania nowych Klientów czy tworzenie strategii budowania relacji;
 • Oczekiwania Klientów B2B, B2C;
 • Potrzeby Klientów B2B, B2C;

ANALIZA W SŁUŻBIE ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ

moduł 5 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzać można tylko tym co można mierzyć;
 • Analiza rynku – Analiza konkurencji Analiza sojuszników, Analiza sektorowa, grupy strategiczne;
 • Analiza firmy SWOT TOWS – budowanie/zapewnianie bezpieczeństwa;
 • Matryca handlowa;
 • Matryca Handlowa rynku;
 • Porównania planowania strategicznego a operacyjnego – wnioski zarządcze;
 • Podejście procesowe i analiza aktywności;

PO PIERWSZE SPRZEDAŻ

moduł 6 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Z handlowcem u jego boku;
 • Sprzedawcy i ich kompetencje;
 • Wypracowanie rozwoju kompetencji sprzedażowych;
 • Coaching Handlowy;
 • Wzmacnianie dobrego kontaktu i więzi z pracownikami;
 • Zapewnij wzrosty;
 • Stwórz strategię wzrostu sprzedaży;
 • Narzędzia wsparcia;
 • Jak skutecznie zwiększyć sprzedaż B2B/B2C;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie zarządzanie sprzedażą
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie zarządzanie sprzedażą poprowadzi jeden z poniższych trenerów