szkolenie-zarządzanie-steresem

Jakie korzyści możesz odnieść z udziału w szkoleniu zarządzanie stresem?

Stres wywołuje każda zmiana w otoczeniu, pozytywna lub negatywna, która oceniana jest przez nas jako obciążająca lub przekraczająca nasze możliwości. Podczas dwudniowego szkolenia dowiesz się, jaka jest istota stresu, jego źródła a także w jaki sposób radzić sobie ze stresem w codziennym życiu zawodowym i prywatnym. Dzięki zastosowaniu różnorodnych form pracy na szkoleniu, staje się ono niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 11.12.2017 - 12.12.201729.01.2018 - 30.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osób, które chciałyby usprawnić swoje działanie w sytuacjach stresogennych;
 • Osób, które chciałyby usprawnić sposób zarządzania emocjami;
 • Osób mających na co dzień do czynienia z sytuacjami/ czynnikami wywołującymi stres;
 • Osób, które mają do czynienia z trudnymi klientami / dostawcami / współpracownikami.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z zarządzania stresem

szkolenie z zarządzania stresem

Szkolenie z  zarządzania stresem prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia  z zarządzania stresem

CZYM JEST STRES

moduł 1 – szkolenie z zarządzania stresem
 •  Czym jest stres?
 •  Przyczyny, źródła stresu;
 •  Najczęstsze stresory;
 •  Rodzaje stresu: eustres a dystres;
 •  Czynniki stresogenne;
 •  Objawy stresu: somatyczne, emocjonalne, poznawcze;
 •  Natychmiastowa reakcja organizmu na stres;
 •  Opóźniona reakcja organizmu na stres;
 •  Granice działania stresu – kiedy stres staje się niezdrowy;
 •  Jak rozpoznać jak bardzo jesteś zestresowany w pracy?
 •  Stres a zdrowie;
 • Skutki kumulowania negatywnych emocji;

STRES A OSOBOWOŚĆ

moduł 2 – szkolenie z zarządzania stresem
 • Odmienne reakcje stresowe u różnych ludzi;
 • Charakterystyka typów osobowości – motywatory, podstawowe potrzeby i mechanizmy działania osób o różnych typach osobowości;
 • Znaki rozpoznawcze poszczególnych typów osobowości;
 • Przyczyny i źródła powstawania stresu u osób o różnych typach osobowości;
 • Wykorzystanie potencjału osobowości w sytuacjach zawodowych do budowania odporności na stres i radzenia sobie ze stresem;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE INTELEKTUALNYM

moduł 3 – szkolenie z zarządzania stresem 
 • Metafora antystresowa;
 • Zmiana skojarzeń;
 • Modelowanie czynników sukcesu;
 • Modele myślowe i ich rola w odczuwaniu stresu;
 • Funkcjonowanie przekonań (o sobie, o innych, o sytuacjach);
 • Wpływ nastawienia do pracy a stres;
 • Funkcjonowanie przekonań (o sobie, o innych, o sytuacjach);
 • Przekonania wspierające i przekonania destrukcyjne;
 • Praca z systemem wartości i przekonań;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE FIZYCZNYM

moduł 4 – szkolenie z zarządzania stresem 
 • Sposoby odreagowania stresu – głos, ruch, gest;
 • Zastosowanie różnych form masaży do redukowania stresu
 • Zestaw prostych ćwiczeń fizycznych powodujących zluzowanie poszczególnych partii mięśni;
 • Ćwiczenia oddechowe;

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM NA POZIOMIE EMOCJONALNYM

moduł 5 – szkolenie z zarządzania stresem
 • Sztuka zachowania dystansu emocjonalnego;
 • Techniki uspakajania się;
 • Bezpieczne uwalnianie emocji;
 • Wybrane techniki relaksacyjne;

PANOWANIE NAD EMOCJAMI W SYTUACJACH TRUDNYCH

moduł 6 – szkolenie z zarządzania stresem
 • „Koło oddziaływań”: emocje → zachowanie → emocje → zachowanie;
 • Skuteczne sposoby przerywania błędnego koła oddziaływań;
 • Formy wyrażania emocji – konstruktywne, destruktywne;
 • Złość w relacjach interpersonalnych – jak jej zapobiegać;

BUDOWANIE INDYWIDUALNEJ ODPORNOŚCI NA STRES

moduł 7 –  szkolenie z zarządzania stresem
 • Fizjologiczna odporność na stres (dieta, wypoczynek, kondycja fizyczna);
 • Psychologiczna odporność na stres (zbalansowany tryb życia, asertywny styl życia);
 • Społeczna odporność na stres (wspierające relacje osobiste, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole);

Dyskusja i indywidualne konsultacje dotyczące radzenia sobie ze stresem

moduł 8-  szkolenie z zarządzania stresem
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

 • Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu z zarządzania stresem. Dowiedziałam się wielu nowych, ciekawych i przydatnych (zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym) rzeczy na temat radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach. Najważniejsze było praktyczne podejście - mieliśmy wiele ćwiczeń, które od razu pozwalały na redukowanie stresu i możliwość zastosowania ich w codziennych sytuacjach.
  Krystyna Kawka - Pricewaterhouse Coopers

Szkolenie Zarządzanie stresem poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet

Jacek Gruchelski

Izabella Gielnicka