Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Dlaczego to szkolenie?

Każda osoba zajmująca stanowisko kierownicze musi posiadać umiejętność zarządzania zespołem. Takie zdolności to nic innego jak efekt posiadania wiedzy połączonej z treningiem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak rozmawiać z osobami w zespole, jak ich motywować, jak egzekwować wykonywanie Twoich poleceń oraz jak utrzymać dobrą atmosferę wewnątrz zespołu oraz przećwiczyć działanie nowo zdobytej wiedzy, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 29.11.2017 - 30.11.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Menedżerów;
 • Liderów;
 • Właścicieli firm;
 • Koordynatorów;
 • Szefów projektów;
 • Osoby na stanowiskach kierowniczych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie zespołem

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie zespołem

MODELOWANIE POSTAWY LIDERA, CZYLI FUNDAMENT SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA

moduł 1 – szkolenie zarządzanie zespołem
 • Strategie działania stereotypowego polskiego pracownika, czyli co pracownik uważa za normę?
 • Profil lidera: postawy skuteczne i nieskuteczne;
 • Budowanie postawy lidera i mistrza;
 • Pozycja lidera względem grupy;
 • Zarządzanie różnymi rodzajami zespołów;

KOMUNIKATYWNOŚĆ MENADŻERA

moduł 2 – szkolenie zarządzanie zespołem
 • Rozmowy z pracownikami (posługiwanie się pytaniami, aktywne słuchanie, precyzja komunikatów);
 • Rodzaje słuchania i rola czujnego słuchania w zadowalającej współpracy;
 • Komunikowanie – klarowność i zwięzłość wypowiedzi;
 • Perswazja poprzez słowo;

MODELOWANIE POSTAW PODWŁADNYCH

moduł 3 – szkolenie zarządzanie zespołem
 • Kreowanie indywidualnego mistrzostwa pracowników;
 • Metody twórczego wpływu i inspirowania;
 • Narzędzia modelowania postaw;
 • Angażowanie pracowników do działania;

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKICH

moduł 4 – szkolenie zarządzanie zespołem
 • Efektywne wydawanie poleceń i delegowanie zadań;
 • Motywowanie pozafinansowe – zasady, narzędzia, metody, pułapki;
 • Funkcje zarządzania zespołem;
 • Przewodzenie (style zarządzania podwładnymi, pułapki i błędy zarządzania ludźmi, pięć kluczy budowania autorytetu);
 • Kontrolowanie (zasady przekazywania feedbacku, wyrażanie niezadowolenia, formułowanie informacji zwrotnych);
 • Praktyka menedżerska – praca nad typowymi sytuacjami trudnymi w zarządzaniu zgłoszonymi przez uczestników;

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA LUDŹMI W OPARCIU O TYPOLOGIĘ OSOBOWOŚCI

moduł 5 – szkolenie zarządzanie zespołem
 • Charakterystyka typów osobowości;
 • Oddziaływanie na innych wg typów osobowości;
 • Manipulacja a typ osobowości;
 • Zarządzanie w oparciu o typy osobowości;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie zarządzanie zespołem
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Zarządzanie zespołem poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet