szkolenie negocjacje handlowe

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Szkolenie z zakresu zarządzania zmianą poświęcone jest doskonaleniu umiejętności kierowania zespołem Każdy menedżer kiedyś zmierzy się z potrzebą zmiany w kierowanej przez siebie firmie. Zrozumienie, prawidłowego sposobu przeprowadzania zmian, jakie czynniki sprzyjają osiąganiu sukcesu w wprowadzaniu zmian, jest w zarządzaniu niezwykle istotne. Zatem jeżeli zamierzasz przeprowadzić w swojej firmie zmiany lub jest ona w trakcie procedowania, nie zwlekaj - przygotuj się i Ty, uczestnicząc w naszym szkoleniu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby kierujące pracą zespołów;
 • Kierowników;
 • Dyrektorów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie zmianą

Szkolenie zarządzanie zmianą prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie zmianą

PROCES ZMIAN W ORGANIZACJI

moduł 1 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rodzaje zmian w organizacji;
 • Podejście do zmiany;
 • Czynniki wymuszające zmiany w organizacji;
 • Znaczenie i wpływ zmian na działalność organizacji i jej pracowników;
 • Osiąganie gotowości na zmiany – rola menedżera i motywacja do zmian;

ROLA MENADŻERA W PROCESIE ZMIAN

moduł 2 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rola menedżera w stymulowaniu zmian;
 • Budowanie wspólnej wizji i systemu wartości;
 • Grupowe rozwiązywanie problemów;
 • Zasady kontrolowania pracowników podczas implementowania zmian;

ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZMIAN

moduł 3 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Film „Kto zabrał mój ser”;
 • Możliwe reakcje na zmiany;
 • Etapy reakcji na zmianę;

BUDOWANIE POZYTYWNEGO NASTAWIENIA MENADŻERA I PRACOWNIKA DO ZMIAN W ORGANIZACJI

moduł 4 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Znaczenie innowacji a strategia organizacji – co by było, gdyby… organizacja się nie zmieniała?
 • Stereotypy – tajemnica braku sukcesu i przyczyna oporu  ;
 • Siła przyzwyczajeń i ich konsekwencje;
 • Dlaczego „lepiej” nic nie zmieniać – typowe przyczyny oporu przed zmianą;
 • Obawy i korzyści płynące ze zmian;
 • Modelowanie skutecznej postawy;
 • Strategie podejścia do zmian i trudnych sytuacji:
  • K – sposób na porażkę
  • D – kreatywność bez konsekwencji;
  • L – skuteczność w działaniu;
  • M – indywidualne mistrzostwo;
 • Rodzaje emocji wywołanych przez zmiany;
 • Odruchowe reakcje w odpowiedzi na zmianę;
 • Radzenie sobie z lękiem przed nieznanym;
 • Weryfikacja własnego stanowiska wobec zmiany;
 • Obranie nowej drogi;
 • Specyfika budowania skutecznych strategii i eliminowania destrukcyjnych – u siebie i pracownika;

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE ZMIAN PRACOWNIKOM

moduł 5 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rola komunikacji w sytuacji wprowadzania zmian;
 • Typowe błędy w komunikacji;
 • Sposoby komunikacji budujące wsparcie dla dokonywanych zmian;
 • Identyfikacja nowych celów i przedstawianie ich pracownikom;
 • Strategie informowania pracowników podczas wprowadzania zmian;
 • Rola wsparcia pracowników podczas zmian;

SŁOWNICTWO MENEDŻERA

moduł 6 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Rodzaje pytań pomocnych menedżerowi: motywowanie przez pytania, pytania kierujące uwagę, pułapki zadawania pytań;
 • Rodzaje słuchania i ich specyfika;
 • Zarządzanie słowem: wpływ sposobu formułowania zdań na osiągane efekty, zwroty motywujące i demotywujące;
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;

MINIMALIZOWANIE OPORU PRACOWNIKÓW PRZECIWKO ZMIANOM

moduł 7 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Psychologiczne i socjologiczne źródła oporu wobec zmian;
 • Metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian i postaw pracowników;
 • Różne formy przejawiania się oporu (krytykanctwo, konformizm, bunt, bierność, odrzucenie);
 • Sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia oporu;
 • Metody przezwyciężania lęku przed nieznanym;
 • Radzenie sobie ze stresem własnym oraz pracowników w sytuacji wprowadzania zmian;

TWÓRCZE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW DO ZMIAN

moduł 8 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Dynamika grupy a proces zmian;
 • Metody motywowania pracowników – pobudzanie do zmian;
 • Wywieranie wpływu na ludzi;
 • Motywowanie poprzez ustalanie celów;
 • Prawa twórczego wpływu w motywowaniu (m.in. prawo własnego wyboru, prawo publicznej deklaracji, prawo wzajemności zachowań, prawo kontrastu, prawo konsekwencji);

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie zarządzanie zmianą
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Zarządzanie zmianą poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet