Dlaczego warto wybrać właśnie  to szkolenie?

Szkolenie dotyczące zasad wystawiania faktur, prezentuje krok po kroku zagadnienia związane z podatkiem VAT, w tym podstawowe zasady i pojęcia funkcjonujące w tym podatku, zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku VAT, obowiązek podatkowy, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe, zasady odliczenia podatku VAT (w tym od samochodów), fakturowanie, prowadzenie ewidencji, składanie deklaracji.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 24.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 790 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się rozliczaniem podatku VAT, w tym też transakcjami międzynarodowymi(m.in. WDT, WNT, eksport towarów, import usług) oraz sprzedażą wyrobów stalowych i paliwa, w szczególności księgowi oraz pracownicy pracujący w działach finansowo – księgowych firm, które są podatnikami VAT.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.

Szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r. jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu o tematyce dotyczącej wystawiania faktur wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.

 

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE WYSTAWIANIA FAKTUR PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH

moduł 1- szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.

PODSTAWOWE DEFINICJE, WŁAŚCIWOŚĆ URZĘDÓW SKARBOWYCH

moduł 2 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

moduł 3 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.
 •  Odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług;
 •  Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług;
 •  Eksport i import towarów;
 •  Wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów;
 •  „Eksport” i import usług;
 •  Czynności niepodlegające opodatkowaniu

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

moduł 4 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w tym zasady dokumentowania, obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, – faktury, – rozliczanie zaliczek, itp.);
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

PODATNIK VAT: – POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OSOBA FIZYCZNA JAKO PODATNIK VAT, OPODATKOWANIE LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI

moduł 5 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

moduł 6 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.
 • Zasady ogólne;
 • Zasady szczególne;
 • Moment wystawienia faktury VAT a powstanie obowiązku podatkowego;
 • Rozliczanie zaliczek;

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

moduł 7 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.
 • Elementy związane z podstawą opodatkowania;
 •  Rabaty;
 •  Zastosowanie właściwego kursu waluty w transakcjach międzynarodowych;
 •  Faktury korygujące i noty korygujące;
 •  Darowizny, prezenty i inne czynności nieodpłatne;

MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY DOSTAWIE TOWARÓW, –  MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG

moduł 8 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.

STAWKI PODATKOWE W VAT

moduł 9 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.
 • 0%, 5%, 8%, 23%;
 • Przepisy przejściowe;

PODATEK NALICZONY – ODLICZENIA, ZWROTY

moduł 10 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.
 • Prawo do odliczenia;
 •  Termin odliczenia;
 •  Rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – termin zwrotu VAT;
 •  Wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 •  Samochód a odliczenie VAT;

FAKTUROWANIE

moduł 11 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.

DEKLARACJE I EWIDENCJE

moduł 12 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.

NIEŚCIĄGALNOŚĆ WIERZYTELNOŚCI – „ULGA NA ZŁE DŁUGI”

moduł 13 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 14 – szkolenie zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2017r.

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Zasady wystawiania faktur i e-faktur w 2018r. poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Aneta Dobczyńska