szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego to szkolenie?

Skuteczność sprzedaży w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i profesjonalnego rozpoczęcia całego procesu sprzedaży. Proponowane szkolenie daje odpowiedź – jak zacząć? Gdzie szukać klientów i jak ich segmentować? Jak zebrać istotne informacje o kliencie? Jak dotrzeć do osoby decyzyjnej? Jak nawiązać pierwszy kontakt z klientem (telefonicznie, bezpośrednio)? Jak zainteresować potencjalnego klienta przez pierwsze kilka sekund rozmowy? Jak badać i jak kreować potrzeby podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej? Jak przygotować niepowtarzalną i indywidualną ofertę handlową oraz jak zainteresować nią klienta? Jeśli chcą Państwo poznać odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy do skorzystania z tego właśnie szkolenia.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 990 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Handlowców, dyrektorów handlowych, sprzedawców;
 • Doradców klienta, konsultantów i specjalistów, którzy sprzedają usługi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia ze skutecznej sprzedaży – techniki sprzedaży i psychologii klienta

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ze skutecznej sprzedaży – techniki sprzedaży i psychologii klienta

Istota sprzedaży

moduł 1 – szkolenie ze skutecznej sprzedaży – techniki sprzedaży i psychologii klienta
 • Czym jest sprzedaż? (czyli poznanie zasad jakie obowiązują w sprzedaży)
 • Sprzedaż właściwa i niewłaściwa (czyli najczęstsze błędy popełniane w sprzedaży)

Komunikacja interpersonalna w sprzedaży

moduł 2 – szkolenie ze skutecznej sprzedaży – techniki sprzedaży i psychologii klienta
 • Czym jest komunikowanie się? (czyli poznanie reguł obowiązujących w komunikowaniu się)
 • Bariery w komunikowaniu się (czyli co utrudnia naszą komunikację z innymi)

Komunikacja werbalna i niewerbalna

moduł 3 – szkolenie ze skutecznej sprzedaży – techniki sprzedaży i psychologii klienta
 • Mowa ciała (czyli jak właściwie: chodzić, stać, siadać, ubierać się, używać gestów i rekwizytów)
 • Głos (czyli jak swój głos: wzmacniać, obniżać, modulować, pielęgnować w kontekście obsługi Klienta)
 • Słowa, słowa, słowa (czyli stosowanie języka sprzedaży)

Badanie potrzeb klienta

moduł 4 – szkolenie ze skutecznej sprzedaży – techniki sprzedaży i psychologii klienta
 • Aktywne słuchanie (czyli jak stać się dobrym słuchaczem i budować relacje z Klientem)
 • Sposoby badania potrzeb (czyli sztuka stawiania właściwych pytań)
 • Donec vitae pharetra justo.

Prezentowanie usługi/produktu

moduł 5 – szkolenie ze skutecznej sprzedaży – techniki sprzedaży i psychologii klienta
 • Opinie i fakty (czyli jak skutecznie prezentować produkt/usługę)
 • Argumentowanie (czyli jak mówić w sposób logiczny i zrozumiały)

Trudne sytuacje

moduł 5 – szkolenie ze skutecznej sprzedaży – techniki sprzedaży i psychologii klienta
 • Bank obiekcji (czyli jak radzić sobie z zastrzeżeniami Klienta)
 • Praca nad emocjami (czyli jak panować nad swoimi emocjami w kontakcie z Klientem)
 • Asertywność (czyli jak z szacunkiem do siebie i Klientów mówić o swoich odczuciach)

Zamykanie sprzedaży

moduł 6 – szkolenie ze skutecznej sprzedaży – techniki sprzedaży i psychologii klienta
 • Rodzaje zamknięć (czyli jak skutecznie finalizować transakcje)
 • Relacje posprzedażowe (czyli jak dbać o Klienta)
 • Referencje (czyli jak pozyskiwać nowych Klientów)

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 7 – szkolenie ze skutecznej sprzedaży – techniki sprzedaży i psychologii klienta
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie ze skutecznej sprzedaży – techniki sprzedaży i psychologii klienta poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Jacek Gruchelski

Beata Martynowicz-Kot