Dlaczego to szkolenie?

W handlu detalicznym skuteczność sprzedaży jest w dużym stopniu uzależniona od dobrze wyszkolonych sprzedawców. Ich umiejętności interpersonalne, a także znajomość technik sprzedaży i prowadzenia rozmów z klientami to klucz do zwiększenia ilości klientów wychodzących ze sklepu z uśmiechem na twarzy oraz zakupionym towarem. Jeżeli więc jesteś sprzedawcą i chcesz zwiększyć swoją efektywność lub zarządzasz sklepem i chcesz podnieść kompetencje pracowników - nauczymy Cię tego właśnie na tym szkoleniu.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 990 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Sprzedawców pracujących w sklepach, zajmujących się handlem detalicznym;
 • Osoby, które chcą rozwinąć umiejętności sprzedażowe i umiejętności obsługi klienta.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia ze sprzedaży i obsługi klienta w sklepie

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ze sprzedaży i obsługi klienta w sklepie

PROFESJONALIZM W SPRZEDAŻY W HANDLU DETALICZNYM

moduł 1 – szkolenie ze sprzedaży i obsługi klienta w sklepie
 • Profesjonalna postawa wobec klienta – sprzedawca jako doradcy:
  • Stereotyp Polaka – budowanie własnej skuteczności;
  • Budowanie wizerunku specjalisty;
  • Nastawienie osoby obsługującej a efektywność w sprzedaży;
 • Rola zawodowa – sztuka bycia profesjonalnym doradcą klienta:
  • Standard sprzedaży w sklepie ;
  • Budowanie autorytetu – budowanie wizerunku; profesjonalnego doradcy i firmy ;
  • Konsekwencja zachowań;

BUDOWANIE WŁAŚCIWEGO WIZERUNKU DORADCY W SKLEPIE

moduł 2 – szkolenie ze sprzedaży i obsługi klienta w sklepie
 • Autoprezentacja w kontakcie z klientem
  • Pierwsze i ostatnie wrażenie – klamra rozmowy;
  • Niuanse komunikacji niewerbalnej: kontakt wzrokowy, postawa, gestykulacja, dystans interpersonalny, mimika, naturalność uśmiechu;
  • Technika „wysyłania” klientowi korzystnego komunikatu niewerbalnego;
  • Zachowania wzbudzające zaufanie oraz zachowania odbierane negatywnie;
 • Głos jako narzędzie wpływu
  • Wywieranie wpływu głosem i kształtowanie pożądanego odbioru;
  • Wpływ emocji głosu na odbiór treści słów;
  • Ton głosu jako sygnał nastawienia do klienta;

NAWIĄZANIE KONTAKTU I PRZEBIEG ROZMOWY SPRZEDAŻOWEJ

moduł 3 – szkolenie ze sprzedaży i obsługi klienta w sklepie
 • Metody nawiązywania kontaktu z klientami chodzącymi po sklepie – jak okazać zainteresowanie bez natręctwa ;
 • Pozyskanie uwagi klienta;
 • Specyfika definiowania potrzeb i oczekiwań klienta w sprzedaży detalicznej;
 • Przedstawianie propozycji i pomoc w dokonaniu wyboru;
 • Kończenie rozmowy z klientem i zamykanie sprzedaży;

ROZMOWA SPRZEDAŻOWA W SKLEPIE

moduł 4 – szkolenie ze sprzedaży i obsługi klienta w sklepie
 • Sztuka zadawania pytań jako główne narzędzie dobrego sprzedawcy
  • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania w procesie sprzedaży;
  • Korzyści z zadawania pytań (dla handlowca i klienta);
 • Aktywne słuchanie klienta:
  • Parafraza jako metoda eliminacji niedomówień i właściwego rozumienia;
  • Precyzowanie informacji;
  • Weryfikowanie informacji już posiadanych;
  • Podsumowanie rozmowy;
 • Proponowanie produktów, prezentacja oferty:
  • Wzbudzanie zainteresowania;
  • Metody aktywnego kierowania uwagą klienta i celowe nadawanie znaczenia;
  • Produkt – cecha a korzyść;
  • Język korzyści, a język problemów;
  • Zmiana języka egocentrycznego na język korzyści klienta;
  • Techniki zamiany minusów na plusy;
  • Język wizji i kreowania potrzeb;
  • Eliminowanie słów osłabiających wypowiedź;
  • Budowanie właściwego wizerunku poprzez celowy dobór słów ;
 • Usuwanie obiekcji i finalizacja rozmów:
  • Techniki radzenia sobie z obiekcjami, m.in. MMO, technika Zdziwienia, Metoda szklanki;
  • Style kończenia rozmów;
  • Pułapki i szanse;

IDENTYFIKACJA – TYPY OSOBOWOŚCI KLIENTA

moduł 5 – szkolenie ze sprzedaży i obsługi klienta w sklepie
 • Identyfikacja typu osobowości na bazie takich informacji jak:
  • Ton, siła głosu, tempo i dynamika wypowiedzi;
  • Sposób wypowiadania się – używane słowa i zwroty, argumentacja;
  • Wartości, obawy, lęki, potrzeby, motywatory i kryteria decyzyjne;
  • Wygląd, wizerunek;
  • Komunikacja niewerbalna;
  • Autorytet i relacja;
  • Stopień okazywania emocji;
 • Preferencje w sposobie nawiązywania i budowania relacji: nastawienie na konkret / ogół; szukanie rady a samodzielność decydowania;
  • Budowanie zaufania z osobami o różnych typach osobowości;
  • Manipulacje klientów (świadome i nieświadome) ;
  • Dobór optymalnego sposobu wypowiedzi;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie ze sprzedaży i obsługi klienta w sklepie
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie ze sprzedaży i obsługi klienta w sklepie poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Jacek Gruchelski