Dlaczego to szkolenie?

Strategia marketingowa to skuteczne planowanie i realizacja długookresowych celów biznesowych firmy (sprzedażowych i marketingowych) przyczyniających się do jej rozwoju. Liderzy rynkowi wiedzą, iż aby osiągnąć sukces trzeba go dobrze zaplanować, a następnie wdrożyć w oparciu o efektywne narzędzia i mechanizmy marketingowe.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właściciele mikro i małych firm;
 • Specjaliści ds. marketingu;
 • Kierownicy działów marketingu;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Brand manager’owie;
 • Product manager’owie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia ze strategii marketingowej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ze strategii marketingowej

 

ANALIZA RYNKU

moduł 1 – szkolenie ze strategii marketingowej
 • Kategorie produktowe;
 • Kanały dystrybucji;
 • Półki cenowe;
 • Grupy docelowe;

ANALIZA KONKURENCJI

moduł 2 – szkolenie ze strategii marketingowej
 • Liczba konkurentów;
 • Czym konkurują;
 • Analiza swot konkurenta;

ANALIZA SYTUACJI BIEŻĄCEJ FIRMY

moduł 3 – szkolenie ze strategii marketingowej
 • Marketing mix 7 P;
 • Analiza SWOT;

STRATEGIE MARKETINGOWE

moduł 4 – szkolenie ze strategii marketingowej
 • KPI (key performance indicators ang.) Wskaźniki sprzedażowe i marketingowe;
 • Zasada SMART wyznaczania celów;
 • Cel strategiczny i cele taktyczne;
 • Plan działań dot. Marketingu mix 7 P;
 • Ewaluacja;
 • Cechy dobrej strategii;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie ze strategii marketingowej
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie ze strategii marketingowej poprowadzi jeden z poniższych trenerów