Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Od dnia 2 stycznia 2016 r. zamiast dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego pojawi się jeden urlop rodzicielski łączący oba te urlopy. Ponadto część urlopu rodzicielskiego rodzice będą mogli wykorzystać, aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. Dopuszczalne stanie się również podzielenie urlopu ojcowskiego na 2 części i wykorzystanie go, do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy. To tylko niektóre zmiany, które zaczną obowiązywać od nowego roku. Szkolenie będzie się składało z krótkiej części teoretycznej prowadzonej przez dr Katarzynę Kalatę, a następnie po każdej części uczestnicy szkolenia otrzymają do rozwiązania  kazusy, które mają za zadanie usystematyzowanie i uporządkowanie uzyskanej wiedzy.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Pracodawcy, właściciele firm, samodzielnie rozliczający swoich pracowników;
  • Kadra kierownicza i zarządzająca;
  • Menedżerowie personalni;
  • Pracownicy działów kadr i płac;
  • Wszystkie osoby zainteresowane zmianami w prawie pracy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

Szkolenie to jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

 

POŁĄCZENIE DODATKOWEGO URLOPU MACIERZYŃSKIEGO I URLOPU RODZICIELSKIEGO

moduł 1 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

WYDŁUŻENIE OKRESU  WYKORZYSTANIA URLOPU RODZICIELSKIEGO

moduł 2 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

NOWE ZASADY DZIELENIA URLOPU RODZICIELSKIEGO NA CZĘŚCI

moduł 3 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

REZYGNACJA Z URLOPU RODZICIELSKIEGO

moduł 4 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

PROPORCJONALNE WYDŁUŻENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO W PRZYPADKU ŁĄCZENIA GO Z PRACĄ

moduł 5 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

ZMIANA ZASAD UDZIELANIA URLOPU OJCOWSKIEGO

moduł 6 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

WYDŁUŻENIE OKRESU WYKORZYSTANIA URLOPU WYCHOWAWCZEGO

moduł 7 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

POMNIEJSZANIE LICZBY CZĘŚCI URLOPU WYCHOWAWCZEGO ZE WZGLĘDU NA WYKORZYSTANY URLOP RODZICIELSKI

moduł 8 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

ZMIANA ZASAD OCHRONY PRZED WYPOWIEDZENIEM

moduł 9 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O URLOPY ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

moduł 10 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTYWANIA 2 DNI NA OPIEKĘ W WYMIARZE GODZINOWYM

moduł 11 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

STOSOWANIE NOWYCH PRZEPISÓW W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

moduł 12 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

PRAWO DO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO PO ZMIANACH

moduł 13 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

moduł 14 – szkolenia ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie ze zmian w zasadach korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem i wyliczania zasiłków poprowadzi jeden z poniższych trenerów