Dlaczego to szkolenie?

Na szkoleniu Train the trainer przekażemy Ci wszelkie informacje niezbędne do prowadzenia grupy szkoleniowej oraz popracujemy nad umiejętnościami potrzebnymi do tego, abyś umiał prowadzić ciekawe oraz efektywne szkolenia.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 17.01.2018 - 19.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 2400 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby prowadzące szkolenia lub zamierzające robić to w przyszłości;
 • Osoby, które chcą lepiej poznać specyfikę pracy trenera;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia Train The Trainer

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Train The Trainer

MODELOWANIE POSTAWY TRENERA I JEGO SKUTECZNOŚCI

moduł 1 – szkolenie Train The Trainer
 • Cechy „stereotypowego Polaka” i ich wpływ na zachowanie uczestników szkolenia;
 • Modelowanie postawy trenera na bazie Piramidy Indywidualnego Mistrzostwa;
 • Elementy składowe wpływające na budowanie skuteczności prowadzonego szkolenia / prezentacji / zebrania;
 • Proces rozwoju potencjału trenera – możliwości i zagrożenia;

BUDOWANIE AUTORYTETU TRENERA ZA POMOCĄ KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ

moduł 2 – szkolenie Train The Trainer
 • Wizerunek profesjonalisty – czynniki sukcesu i najczęstsze pułapki;
 • Sposoby budowania swego wizerunku;
 • Kluczowe składniki mowy ciała wpływające na odbiór trenera;
 • Podświadome rejestrowanie sygnałów mimiki, postawy, uścisku dłoni;
 • Gruntowanie pewności siebie dzięki odpowiedniemu ustawieniu ciała;
 • Wpływanie na nastawienie i samopoczucie odbiorców szkolenia poprzez mowę ciała, ton głosu i mimikę;
 • Wzbudzanie zainteresowania, trzymanie uwagi dzięki odpowiedniemu operowaniu głosem;
 • Głos – doskonalenie czystości wypowiedzi: praca z dykcją i impostacją, wywieranie wpływu głosem, kształtowanie pożądanego odbioru;
 • Kontakt wzrokowy – znaczenie kontaktu wzrokowego, strefy bezpieczeństwa
 • Naturalność gestykulacji;

BUDOWANIE AUTORYTETU I WIARYGODNOŚCI WŚRÓD UCZESTNIKÓW

moduł 3 – szkolenie Train The Trainer
 • Budowanie autorytetu poprzez komunikację niewerbalną (postawa, ton);
 • Komunikacja werbalna (zestaw na „tak”, outframing, werbalne formułowanie identyfikacji z uczestnikami);
 • Wykorzystywanie zaczepek i prowokacji do budowania autorytetu;
 • Rola reagowania na trudne sytuacje w budowaniu autorytetu;

PRZYGOTOWANIE I PLANOWANIE SZKOLENIA

moduł 4 – szkolenie Train The Trainer
 • Ustalenie celów wystąpienia (zasady ustalania celów, cele główne a cele poszczególnych aktywności);
 • Dobór treści – technika trzech kroków: cel + wiedza + doświadczenie;
 • Przygotowanie pojedynczych modułów (zasady podawania informacji, zasady doboru technik do modułów, kolejność przekazywania informacji);
 • Planowanie przebiegu wystąpienia;
 • Ustalanie priorytetów trenerskich: zasada MIN-MAX;
 • Przewidywanie trudności;
 • Określanie czasu trwania poszczególnych części szkolenia / prezentacji– zasady określania czasu, pułapki;
 • Układanie modułów / etapów w kolejność;
 • Formułowanie przedwstępne, uprzedzanie obiekcji;

PRZEKAZYWANIE WIEDZY PODCZAS  SZKOLENIA

moduł 5 – szkolenie Train The Trainer
 • Zwiększanie atrakcyjności przekazu i skuteczności w zapamiętywaniu -wybrane techniki i zasady podawania materiału;
 • Kolejność i struktura prezentowania;
 • Język szkoleń (klarowność i celowość);
 • Dobór obrazowych przykładów dla trudnych fragmentów;
 • Zasady budowania przekazu wg percepcji półkul mózgowych;
 • Budowanie analogii (szczególnie pomocne przy wystąpieniach z fachowej wiedzy);
 • Style uczenia się osób dorosłych i ich wpływ na projektowanie szkoleń i prezentacji oraz dobór metod;
 • Uczenie przez doświadczenie – cykl KOLBA w praktyce trenerskiej;
 • Korzystanie z pomocy (projektor, flipchart….);

KOMUNIKACJA Z GRUPĄ I PSYCHOLOGIA PROWADZENIA GRUPY

moduł 6 – szkolenie Train The Trainer
 • Zarządzenie słowem – usuwanie z języka słów budujących negatywne wizje i odczucia na korzyść słownictwa budującego pozytywne wizje i odczucia;
 • Motywowanie: indywidualne i grupowe, pozytywne i negatywne, środki motywowania;
 • Techniki oddziaływania, wpływania na grupę;
 • Techniki “słuchania grupy” i zbierania informacji;
 • Techniki wpływu pomocne w prowadzeniu grupy;

„WPADKI DYDAKTYCZNE” – CO MOŻNA PRZEWIDZIEĆ I O CZYM WARTO WIEDZIEĆ

moduł 7 – szkolenie Train The Trainer
 • Pułapki trenerskie: nieuświadomiona demotywacja grupy, destrukcyjna prowokacja trenera, przerost teorii nad praktyką, syndrom wszechwiedzącego trenera;
 • Formułowanie przedwstępne, uprzedzanie obiekcji;
 • Identyfikacja własnych błędów w prowadzeniu grupy;
 • Sposoby rozpoczynania i kończenie szkolenia – wskazówki i najczęściej popełnianie błędy (budowanie Pierwszego i Ostatniego Pierwszego Wrażenia);

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM I TREMĄ PODCZAS WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 8 – szkolenie Train The Trainer
 • Miejsca powstawania stresu (w ciele) i metody neutralizowania go;
 • Radzenie sobie z destrukcyjnym monologiem wewnętrznym;
 • Budowanie pewności siebie, wspieranie siebie i swojego potencjału;
 • Rozwijanie samoświadomości i samoobserwacji skutecznym lekarstwem na stres;
 • Proste techniki antystresowe;

TRUDNE SYTUACJE PODCZAS PROWADZENIA SZKOLEŃ

moduł 8 – szkolenie Train The Trainer
 • Przygotowanie do obiekcji i radzenie sobie z trudnymi uczestnikami: outframing, gruntowanie autorytetu, podstawy radzenia sobie z trudnymi ludźmi;
 • Typy manipulacji uczestników i metody radzenia sobie z nimi;
 • Struktura reagowania na trudnych uczestników;
 • Radzenie sobie z zarzutami i trudnymi pytaniami w trakcie szkoleń;
 • Radzenie sobie z nierównym poziomem wiedzy uczestników szkolenia;
 • Pobudzanie uczestników do wspólnego generowania rozwiązań;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie Train The Trainer
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Train The Trainer poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet