szkolenie negocjacje handlowe

Dlaczego to szkolenie?

Czy po styczniowej nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, osoba dotychczas pełniąca funkcję ABI może pełnić ją nadal?


Od 1 stycznia 2015 roku w polskim systemie prawnym obowiązują nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, a tym samym zmienia się rola ABI (administratora bezpieczeństwa informacji), jeszcze bardziej akcentując jego zadania dotyczące nadzoru nad stosowaniem przepisów i procedur z zakresu ochrony danych osobowych.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o ochronie danych osobowych artykułem 8 ustawy z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedmiotem zmian był status i zadania administratora bezpieczeństwa informacji, zmiany w zakresie obowiązku rejestracji zbiorów danych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane jest do osób pełniących bądź mających w najbliższej przyszłości pełnić nadzór nad systemem ochrony danych osobowych - administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) i administratorów danych osobowych (ADO).

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia Administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 

Ogólna charakterystyka zmian w ustawie o ochronie danych osobowych

moduł 1 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Zmiana statusu ABI – jego pozycja i zakres odpowiedzialności w firmie i instytucji

moduł 2 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Zgłoszenie ABI do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

moduł 3 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Nowe obowiązki dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych sensytywnych tradycyjnych papierowych oraz informatycznych elektronicznych w GIODO oraz zwolnienia w zakresie rejestracji zbiorów danych osobowych tzw. zwykłych

moduł 4 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej przez ABI

moduł 5 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Cel i zakres kontroli
 • Uprawnienia i kompetencje kontrolera
 • Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznej ODO

Kontrola stosowania środków organizacyjnych i technicznych

moduł 6 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Ocena kompletności Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania
 • Sprawdzenie poprawności podstawowych dokumentów systemowych
 • Sprawdzenie zabezpieczeń fizycznych pomieszczeń
 • Sprawdzenie zabezpieczeń nośników, zbiorów papierowych i elektronicznych

Sprawdzenia i sprawozdania ze sprawdzeń dokonywanych przez ABI. Opracowanie sprawozdania

moduł 7 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Dane teleadresowe, data i miejsce kontroli, przedmiot i zakresu sprawdzenia
 • Wykaz czynności podjętych w toku sprawdzenia oraz opis stanu faktycznego
 • Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • Planowane lub podjęte działania przywracające stan zgodny z prawem
 • Załączniki, działania pokontrolne

ABI – powoływać czy nie?

moduł 8 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Wady i zalety posiadania ABI lub braku ABI
 •  Alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji elektronicznej i papierowej

moduł 9 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Środki zabezpieczeń danych osobowych w formie elektronicznej -czy system informatyczny przetwarzający dane osobowe spełnia wymogi wskazane w przepisach prawa? – zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji elektronicznej m. in.: loginy, hasła, wygaszacze ekranów oraz pozostałe środki zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych
 • Polityka haseł
 • Polityka czystego biurka
 • Procedura zarządzania kluczami
 • Zasady dostępu do pomieszczeń
 • Komputery przenośne i „praca na odległość”
 • Komputerowe nośniki informacji
 • Kopie bezpieczeństwa
 • Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem,
 • Zabezpieczenia kryptograficzne,
 • Procedury reagowania na incydenty

Ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości

moduł 10 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Podsumowanie: planowane zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

moduł 11 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 12 – szkolenie administrator bezpieczeństwa informacji ABI po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników