Dlaczego to szkolenie?

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.

Cele tego szkolenia

 • Poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw;
 • Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia analiza finansowa przedsiębiorstwa

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia analiza finansowa przedsiębiorstwa

 

FINANSOWY CEL DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 1 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej;
 • Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw;
 • Podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa;
 • Przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne;
 • Wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa;

JAKICH INFORMACJI MOŻNA OCZEKIWAĆ OD PRZEDSIĘBIORSTW

moduł 2 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności;
 • Informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności:
  • Wstępne omówienie;
  • Co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy;

CO NAPRAWDĘ MÓWIĄ A CZEGO NIE MÓWIĄ SPRAWOZDANIA FINANSOWE?

moduł 3 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych;
 • Metody i zasady stosowane w rachunkowości;
 • Elementy sprawozdania finansowego;
 • Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych;

OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE OGÓLNEJ ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

moduł 4 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Ogólna analiza bilansu;
 • Ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu;
 • Metoda Wilcoxa;
 • Salda strukturalne bilansu;
 • Ogólna analiza rachunku zysków i strat;
 • Prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności;
 • Sygnały ostrzegawcze;
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow}:
  • Metoda pośrednia;

OCENA WIARYGODNOŚCI NA PODSTAWIE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ

moduł 5 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Zasady interpretacji wskaźników;
 • Analiza struktury bilansu;
 • Analiza rentowności;
 • Analiza płynności;
 • Cykl konwersji gotówki;
 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto;
 • Analiza efektywności;
 • Analiza poziomu zadłużenia;
 • 5c klienta;
 • Metody punktowe;
 • Analiza dyskryminacyjna

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników