Dlaczego to szkolenie?

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności. Inwestycje rzeczowe zamrażają kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność sensownego budżetowania kapitału. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie wiedzy na temat metod badania opłacalności projektów;
 • Zaprezentowanie fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości rzedsiębiorstwa.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Właścicieli firm;
 • Członków Zarządów;
 • Dyrektorów Finansowych;
 • Specjalistów ds. Finansowych;
 • Analityków Finansowych;
 • Osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę w tym temacie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

 

ZMIANA WARTOŚCI PIENIĄDZA W CZASIE

moduł 1 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Wartość przyszła;
 • Wartość obecna;

STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI

moduł 2 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Oprocentowanie kredytów;
 • Planowanie kapitałowe;
 • Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych;

WYZNACZANIE WARTOŚCI REZYDUALNEJ

moduł 3 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 •  Wyznaczanie średniego ważonego kapitału (WACC);

ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

moduł 4 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie analiza opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników